Hệ thống quản lý tương tác và quan hệ khách hàng với Google Apps Script

Bán hàng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, công cụ hỗ trợ để lưu trữ thông tin và tương tác với khách hàng cũng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn muốn có sự thoải mái và yên tâm khi tự tạo ra hệ thống bán hàng và quản lý tương tác với khách hàng riêng của mình với công cụ miễn phí Google Sheets cùng với sự giúp đỡ của Google Apps Script? Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra một hệ thống như vậy.

Trong khoá học này:

  • Bạn sẽ tạo ra Form đặt hàng giúp cho việc thu thập thông tin từ khách hàng cũng như thông tin đặt hàng của khách hàng nhanh chóng và tiện lợi.
  • Bạn sẽ tạo ra những chức năng chăm sóc khách hàng, ghi chép thông tin qua các lần trao đổi với khách hàng, quản lý trạng thái khách hàng để luôn chăm sóc khách hàng một cách kịp thời và tốt nhất.
  • Bạn sẽ tạo ra một màn hình làm việc để có thể dễ dàng nhìn được toàn bộ thông tin liên quan tới khách hàng và các thông tin về hàng hoá mà khách hàng đã đặt hàng cũng như những lần tương tác với khách hàng này
  • Bạn sẽ học được cách tổ chức dữ liệu logic, chặt chẽ để có thể thuận tiện ra được báo cáo, cũng như đảm bảo hoạt động của hệ thống chính tay bạn tạo ra hoạt động mượt mà
  • Bạn có thể sử dụng luôn tài liệu có sẵn trong khoá học để phục vụ công việc quản lý tương tác với khách hàng hiện tại của bạn.

Yêu cầu trước khi tham gia khoá học

  • ​Có kiến thức cơ bản về Google Sheets
  • Có kiến thức cơ bản về Google Apps Script

Khoá học này phù hợp với những bạn:

  • Đang bán hàng trực tuyến và cần một công cụ hỗ trợ việc quản lý tương tác với khách hàng để có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn
  • Đang cần một hệ thống ví dụ để hoàn thành quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng trước khi tiến tới đặt hàng hoặc mua hệ thống lớn hơn
  • Muốn học để tạo ra những hệ thống quản lý bán hàng, quản lý Telesales của riêng mình
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply