Hướng dẫn cách dùng hàm DATE trong Excel – cách tính toán ngày tháng | Bostonenglish.edu.vn

Khi tính toán ngày trong Excel, DATE là hàm cơ bản nhất. Như bạn có thể biết, Excel không lưu trữ ngày, tháng dưới định dạng ngày. Thay vào đó, Microsoft Excel lưu trữ ngày như một dãy số và đây là chính là nguyên ngân chính gây nhầm lẫn. Hãy cùng xem bostonenglish  sẽ mang đến những gì với Hàm Date vào ngày hôm nay nhé!

cách dùng hàm date

cách dùng hàm date

Bạn đang xem: hàm DATE trong Excel

 Hàm DATE là gì? Ứng dụng của hàm DATE trong Excel

Hàm DATE là hàm giúp tạo các ngày hợp lệ từ năm, tháng và ngày trong bảng tính Excel.

Ứng dụng của hàm DATE trong Excel.

 • Giá trị trả về là giá trị số của một ngày cụ thể.
 • Kết hợp được với nhiều hàm khác trong Excel để đạt được kết quả như ý.

Cú pháp hàm DATE

Những gì hàm DATE làm là trả về kết quả số cho một ngày cụ thể. Nó có công thức sau:

DATE(year, month, day)

Year – chỉ năm. Excel diễn giải đối số năm theo hệ thống ngày được thiết lập trên máy tính của bạn. Theo mặc định, Microsoft Excel cho Windows sử dụng hệ thống 1900. Trong hệ thống ngày tháng này:

 • Nếu năm trong khoảng 1900 và 9999, chính giá trị đó được sử dụng trong năm. Ví dụ: = DATE (2015, 12, 31) trả về ngày 31 tháng 12 năm 2015.
 • Nếu năm trong khoảng giữa 0 và 1899, Excel tính năm bằng cách cộng thêm số được chỉ định vào năm 1900. Ví dụ: = DATE (100, 12, 31) trả về ngày 31 tháng 12 năm 2000 (1900 + 100).
 • Nếu năm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 9999, hàm DATE sẽ trả về #NUM! lỗi.

Mẹo. Để tránh nhầm lẫn, luôn luôn ghi bốn chữ số của năm. Ví dụ: nếu bạn nhập “01” hoặc “1” vào đối số năm, hàm DATE sẽ trả về kết quả năm 1901.

Month – một số nguyên đại diện cho tháng trong năm, từ 1 (January) đến 12 (December).

 • Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ cộng số đó vào tháng 1 của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, 15, 5) trả về kết quả ngày 1 tháng 3 năm 2016 (ngày 5 tháng 1 năm 2015 cộng với 15 tháng).
 • Nếu tháng nhỏ hơn 1 (số không hoặc giá trị âm), Excel trừ đi số tháng đó và trừ thêm 1, kể từ tháng đầu tiên của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, -5, 1) trả lại ngày 1 tháng 7 năm 2014 (ngày 1 tháng 1 năm 2015 trừ đi 6 tháng).
See also  Khóa học Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu

Day – một số nguyên tương ứng với ngày trong tháng, từ 1 đến 31.

Cũng như tháng, đối số ngày có thể được cung cấp như một số dương và âm, và Excel tính giá trị của nó dựa trên các nguyên tắc tương tự như mô tả ở trên.

Mẹo. Lúc đầu, việc cung cấp giá trị âm trong đối số tháng hoặc ngày của hàm DATE có vẻ như vô lý, nhưng trên thực tế nó có thể trở nên khá hữu ích, ví dụ trong công thức phức tạp chuyển đổi tuần.

Hàm DATE có sẵn trong tất cả các phiên bản của Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, 2003, XP, 2000 cũng như trong Excel 2016.

Ví dụ hàm DATE

Hãy bắt đầu từ những cái đơn giản nhất.

Đây là cách sử dụng rõ ràng nhất của hàm DATE trong Excel:

= DATE (2015, 5, 20) – trả về kết quả ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Thay vì chỉ định các giá trị đại diện cho năm, tháng và ngày trực tiếp trong một công thức, bạn có thể nhận được một số hoặc tất cả các đối số như là kết quả của các hàmkhác:

=DATE(YEAR(TODAY()), 1, 1) – cho kết quả ngày đầu tiên của năm hiện tại.

=DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY(), 1)– cho kết quả ngày đầu tiên của tháng hiện tại trong năm hiện tại.

Ví dụ 2. HàmDATE để trả lại một ngày dựa trên các giá trị trong các ô khác

Hàm DATE rất hữu ích cho việc tính các ngày mà các giá trị năm, tháng và ngày được lấy từ ô khác. Ví dụ:

= DATE (A2, A3, A4) – trả về kết quả ngày, tháng , năm từ ô A2, A3 và A4.

Ví dụ 3. Hàm DATE chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một ngày

Khi các ngày được lưu trữ ở định dạng mà Microsoft Excel không nhận ra, ví dụ DDMMYYYY. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng DATE với các hàm khác để chuyển đổi một ngày được lưu trữ như là một chuỗi văn bản thành ngày:

= DATE (RIGHT (A2,4), MID (A2,3,2), LEFT (A2,2))

Ví dụ 4. Cộng và trừ ngày trong Excel

Như đã đề cập, Microsoft Excel lưu trữ các ngày như là một chuỗi số và hoạt động trên những con số trong công thức và tính toán. Đó là lý do tại sao khi bạn muốn cộng hoặc trừ một số ngày vào / từ một ngày nhất định, bạn cần phải chuyển đổi ngày đó sang số thứ tự đầu tiên bằng cách sử dụng hàm DATE. Ví dụ:

Thêm ngày vào một ngày:

= DATE (2015, 5, 20) + 15

Công thức cộng thêm 15 ngày cho ngày 20 tháng 5 năm 2015 và trả về kết quả ngày 4 tháng 6 năm 2015.

Trừ ngày kể từ ngày:

= DATE (2015, 5, 20) – 15

Kết quả của công thức trên là ngày 5 tháng 5 năm 2015, tức là ngày 20 tháng 5 năm 2015 trừ đi 15 ngày.

Để trừ một ngày từ ngày hôm nay:

= TODAY () – NGÀY (2015,5,20)

Công thức tính số ngày nằm giữa ngày hiện tại và một ngày khác mà bạn chỉ định.

Nếu bạn cộng hoặc trừ hai ngày tháng được lưu trữ trong 2 ô, thì công thức đơn giản là = A1 + B1 hoặc A1-B1.

See also  Rebuttal Là Gì - Rebuttal Trong Nhạc Rap Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Sử dụng hàm DATE trong định dạng có điều kiện

Trong trường hợp bạn không chỉ tính toán mà còn đánh dấu ngày tháng trong bảng tính Excel, sau đó tạo các quy tắc định dạng có điều kiện dựa trên hàm DATE.

Giả sử bạn có một danh sách các ngày trong cột A và bạn muốn tô màu cam ngày trước ngày 1 tháng 5 năm 2015 và xanh lá cây những ngày xảy ra sau ngày 31 tháng 5 năm 2015.

Công thức DATE bạn muốn là như sau:

Màu cam: = $A2 <NGÀY (2015, 5, 1) – tô màu ngày trước 1 tháng 5 năm 2015

Màu xanh lá cây: = $A2> NGÀY (2015, 5, 31) – tô màu các ngày lớn hơn 31 tháng 5 năm 2015.

Nguồn: Ablebits, dịch và biên tập bởi Hocexcel Online.

Cài đặt định dạng ngày tháng năm hiển thị kết quả trong Excel

B1: Click chuột phải vào ô (cell) muốn thay đổi định dạng sau đó chọn Format Cells…

B2: Chọn tab Date và chọn định dạng cho phù hợp như sau:

huong-dan-cach-su-dung-ham-date-trong-excel-thong-qua-vi-du-2

Tính toán ngày tháng năm dựa trên ô ngày tháng năm khác

Trong Excel ta có thể dùng hàm DATE để tính toán ngày tháng năm trong 1 ô dựa trên ngày tháng năm ở 1 ô khác.

Ví dụ sau ta sẽ tính ngày kỷ niệm 5 năm thành lập như sau:

huong-dan-cach-su-dung-ham-date-trong-excel-thong-qua-vi-du-3

Cú pháp hàm DATE ô F4 như sau: =DATE(YEAR(D4)+5,MONTH(D4),DAY(D4))

Trong đó:

 • Cú pháp hàm DATE: =DATE(year,month,day)
 • Giá trị year sẽ là YEAR(D4)+5. Ở đây sẽ là giá trị năm ở ô D4 là 2015+5=2020
 • Giá trị month là MONTH(D4). Kết quả là tháng ở ô D4 là tháng 4.
 • Giá trị day là DAY(D4). Kết quả trả về là ngày ở ô D4 là ngày 2.

Cộng và trừ ngày trong Excel bằng hàm DATE

Ví dụ 1: Cộng thêm 7 ngày.

Bước 1: Nhập hàm = DATE(2021, 3, 17) + 7 vào ô bảng tính trong Excel.

Lưu ý:

 • Bạn có thể sử dụng hàm để tính cho bất cứ ngày trong tháng, năm.
 • Bạn chỉ cần thay dấu + thành dấu – nếu muốn trừ đi ngày theo mục đích bạn cần.

Nhập hàm = DATE(2021, 3, 17) + 7 vào ô bảng tính trong Excel

Nhập hàm = DATE(2021, 3, 17) + 7 vào ô bảng tính trong Excel

 

Bước 2Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả.

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

 

Ví dụ 2: Để trừ một ngày kể từ ngày hôm nay.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =TODAY() – DATE(2020,5,20) vào ô cần xuất kết quả.

Nhập hàm = TODAY() - DATE(2020,5,20) vào ô cần xuất kết quả

Nhập hàm = TODAY() – DATE(2020,5,20) vào ô cần xuất kết quả

 

Bước 2Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả.

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

Tính toán dựa trên 1 ngày khác

Cách này giúp bạn có thể cộng ngày hiện tại với các số tự nhiên để cho ra 1 ngày mới bạn cần tính.

Ví dụ: Hãy dùng hàm DATE kết hợp với hàm YEAR, MONTH, DAY để tính ngày 15/3/2021 (năm + 3, tháng + 2, ngày + 17)

Bước 1: Trong giao diện bảng tính Excel bạn nhập hàm =DATE(YEAR(A1)+3,MONTH(A1)+2,DAY(A1)+17) vào ô bạn cần xuất kết quả.

Giải thích hàm:

 • Hàm YEAR tham chiếu ô A1 và trích xuất năm 2021. Sau đó +3 là giá trị cộng thêm 3 năm.
 • Hàm MONTH tham số chiếu là ô A1 và trích xuất tháng 3. Sau đó +2 là giá trị công thêm 2 tháng.
 • Hàm DAY tham số chiếu là ô A1 và trích xuất ngày 15. Sau đó +17 là giá trị công thêm 17 ngày.
See also  Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%, nhận thấy có 5 | Bostonenglish.edu.vn

Nhập hàm =DATE(YEAR(A1)+3,MONTH(A1)+2,DAY(A1)+17) vào ô bảng tính

Nhập hàm =DATE(YEAR(A1)+3,MONTH(A1)+2,DAY(A1)+17) vào ô bảng tính

 

Bước 2Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả.

Lưu ý: Vì Tháng 5 chỉ có 31 ngày mà ở kết quả lại là 32 ngày nên hàm DATE sẽ tự động chuyển sang ngày 1 tháng 6 như kết quả trong hình.

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

Chuyển đổi các chuỗi văn bản và số thành ngày

Ở cách này bạn sẽ có thể chuyển được 1 chuỗi các chữ số được định dạng dưới dạng văn bản (GENERAL, NUMBER,…) thành ngày, tháng, năm

Ví dụ: Hãy chuyển chuỗi số 20210315 thành 15/3/2021

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DATE(LEFT(A1,4),MID(A1,5,2),RIGHT(A1,2)) vào ô bạn muốn xuất kết quả.

Giải thích hàm:

 • Hàm LEFT(A1,4) là hàm lấy tham chiếu ô A1 và lấy 4 ký tự đầu tiên tính từ bên trái.
 • Hàm MID(A1,5,2) là hàm lấy tham chiếu ô A1 và bắt đầu từ ký tự thứ 5 rồi lấy 2 ký tự sang phải.
 • Hàm RIGHT(A1,2) là hàm lấy tham chiếu ô A1 và lấy 2 ký tự đầu tiên bắt đầu từ ngoài cùng bên phải.

Nhập hàm =DATE(LEFT(A1,4),MID(A1,5,2),RIGHT(A1,2)) vào ô bảng tính

Nhập hàm =DATE(LEFT(A1,4),MID(A1,5,2),RIGHT(A1,2)) vào ô bảng tính

 

Bước 2Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

 

5. Tăng hoặc giảm ngày theo 1 số ngày nhất định

Mẹo: Để tăng hoặc giảm ngày theo một số ngày nhất định, chỉ cần cộng hoặc trừ số ngày với giá trị hoặc tham chiếu ô có chứa ngày.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập công thức hàm =DATE(C2,A2,B2)+C5 vào ô cần xuất kết quả.

Lưu ý: Các tham chiếu ô C2, A2, B2 ,… là những ô tham chiếu mình đang có giá trị để hướng dẫn và bạn có thể thay đổi giá trị tham số ô này nha.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Nhập hàm =DATE(C2,A2,B2)+C5 vào ô cần xuất kết quả

Nhập hàm =DATE(C2,A2,B2)+C5 vào ô cần xuất kết quả

 

Bước 2Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm DATE trong Excel

Lỗi #NAME?

Nguyên nhân: Trong hàm tính bạn đã nhập bị lỗi giá trị là chữ hoặc ký tự. Ví dụ: DATE(AA), DATE(A@),…

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Lỗi #NAME

Lỗi #NAME

Cách khắc phục: Kiểm tra và chỉnh sửa lại hàm tính.

Trên đây là cách sử dụng hàm DATE trong Excel tính năm đơn giản, có ví dụ dễ hiểu. Hy vọng với những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được hàm DATE trong công việc cũng như học tập, bạn hãy để lại bình luận phía dưới khi muốn góp ý và đừng quên chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nha.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Cách dụng hàm DATEDIF
 • Hàm DATE trong Excel
 • Hàm DATEVALUE
 • Dụng hàm DATE để tạo ra ngày tháng năm
 • Cách dụng hàm DAY
 • Hàm tự nhảy ngày tháng trong Excel
 • Hàm DATEDIF
 • Hàm lấy ngày tháng năm trong chuỗi
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply