Hướng dẫn cách sử dụng hàm IFNA để tránh lỗi #N/A trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

Hàm IFNA là một hàm rút gọn của cách sử dụng hàm IF kết hợp với hàm ISNA. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng hàm IFNA để tránh lỗi #N/A trong Excel nhé.

hàm ifna

hàm ifna

Bạn đang xem: hàm IFNA

Cấu trúc của hàm IFNA

Lưu ý: Hàm này chỉ áp dụng trong phiên bản Excel 2013 trở về sau.

Hàm có cấu trúc như sau:

=IFNA(value, value_if_na)

Trong đó:

 • Value: là giá trị, kết quả của 1 công thức có thể xảy ra lỗi #N/A
 • Value_if_na: là giá trị thay thế cho thông báo lỗi #N/A nếu có xảy ra lỗi này

Hàm IFNA chỉ mang mục đích phát hiện, thay thế lỗi #N/A (hay còn gọi là bẫy lỗi #N/A). Bởi vậy nên các trường hợp sử dụng hàm này cũng rất rõ ràng, cụ thể.

Mô Tả Về Hàm IFNA Trong Excel, Trả Về Giá Trị Mà Bạn Chỉ Định

Hàm IFNA trong Excel kiểm tra xem nếu một giá trị cung cấp ban đầu (hoặc biểu thức) trả về giá trị lỗi Excel #N/A hay không. Nếu có hàm trả về giá trị thứ 2 được cung cấp, nếu không hàm trả về giá trị đầu tiên được cung cấp.

See also  Thực Hiện Tiếng Anh Là Gì, Tra Từ Thực Hiện | Bostonenglish.edu.vn

Cú pháp hàm IFNA trong Excel có dạng:

IFNA( value, value_if_na )

Trong đó:
– value: Giá trị hoặc biểu thức được kiểm tra.
– value_if_na: Giá trị hoặc biểu thức thay thế, được trả về nếu giá trị đầu tiên được cung cấp trả về lỗi # N/A.

Lưu ý: Hàm IFNA là hàm mới trong Excel 2013, vì vậy hàm không có sẵn trong các phiên bản Excel trước.

Hàm IFNA trong Excel dùng để làm gì?

Hàm IFNA trong Excel kiểm tra xem nếu một giá trị cung cấp ban đầu (hoặc biểu thức) trả về giá trị lỗi Excel #N/A hay không. Nếu có hàm trả về giá trị thứ 2 được cung cấp, nếu không hàm trả về giá trị đầu tiên được cung cấp.

Cú pháp của hàm là:

IFNA( value, value_if_na )

Trong đó các đối số là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

value: Giá trị hoặc biểu thức được kiểm tra.

value_if_na: Giá trị hoặc biểu thức thay thế, được trả về nếu giá trị đầu tiên được cung cấp trả về lỗi # N/A.

Lưu ý: Hàm IFNA là hàm mới trong Excel 2013, vì vậy hàm không có sẵn trong các phiên bản Excel trước

Ví dụ

Trong ví dụ sau đây, IFNA kiểm tra kết quả của hàm VLOOKUP. Vì không tìm thấy Seattle trong phạm vi tra cứu, hàm VLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A. Hàm IFNA trả về chuỗi “Không tìm thấy” trong ô thay vì giá trị lỗi #N/A chuẩn.

See also  baby i'm real là gì | Bostonenglish.edu.vn

Hình ảnh của việc sử dụng HÀM IFNA với hàm VLOOKUP để #N/A không hiển thị các lỗi.Sử dụng hàm IFNA thay thế cho cách sử dụng hàm IF kết hợp hàm ISNA

Trong bài viết về Hướng dẫn cách dùng hàm ISNA trong Excel thông qua các ví dụ chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng hàm IF kết hợp với hàm ISNA để thay thế lỗi #N/A có thể xảy ra khi sử dụng hàm VLOOKUP:

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

=IF(ISNA(VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0)),”Không có mã hàng”,VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0))

Câu lệnh trên có ý nghĩa:

 • Xét lỗi #N/A của hàm VLOOKUP: ISNA(VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0))
 • Nếu có lỗi, sẽ trả về đoạn text “Không có mã hàng”
 • Nếu không có lỗi, trả về giá trị của hàm VLOOKUP

Ở đây ta thấy hàm VLOOKUP lặp lại 2 lần:

 • 1 lần trong mệnh đề kiểm tra lỗi #N/A với hàm ISNA
 • 1 lần trong mệnh đề value_if_false, tức là không xảy ra lỗi #N/A

Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể rút gọn lại như sau:

=IFNA(VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0),”Không có mã hàng”)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Có thể thấy công thức ngắn hơn rất nhiều, trong khi kết quả vẫn đạt được như ý muốn.

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu một bài viết về việc tận dụng lỗi #N/A trong Excel để hỗ trợ tránh lỗi biểu đồ dạng đường thẳng chạy về giá trị = 0

Cách khắc phục lỗi chạy về 0 khi vẽ biểu đồ dạng đường thẳng trong Excel

và kết hợp với cách ẩn lỗi #N/A bằng Conditional Formatting trong Excel

Đối với những lỗi khác không phải #N/A, các bạn có thể tìm hiểu tại bài viết:

Phát hiện và xử lý lỗi công thức trong Excel

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

See also  Hướng dẫn 3 cách đếm số ô được tô màu trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Hàm IFNA trong Excel 2010
 • Hàm IFERROR và IFNA
 • Hàm VLOOKUP
 • Hàm ISNA
 • IFS
 • Hàm MATCH
 • Hàm INDEX
 • Hàm IFS
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply