Hướng dẫn Evaluate Formula – Đánh giá công thức trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

Đôi khi ta gặp khó khăn khi tìm hiểu về cách tính toán công thức lồng nhau, bởi những phép toán logic có thể rất khó để nhẩm tính trong đầu. Tuy nhiên, bằng cách dùng Evaluate Formula, bạn có thể xem từng phần của công thức được đánh giá theo thứ tự

evaluate formula excel

evaluate formula excel

Làm thế nào để đánh giá công thức trong Excel?

Chúng tôi có thể đánh giá mộtcông thức excel cơ bảnbằng cách sử dụng hai phương pháp –

 1. Sử dụng phím F9
 2. Sử dụng Công cụ “Đánh giá”

# 1 Đánh giá Công thức Excel Sử dụng Phím F9

Để hiểu các công thức lớn, trước tiên chúng ta cần hiểu từng phần của công thức từng bước và đây được gọi là đánh giá công thức hoặc gỡ lỗi.

ví dụ 1

Ví dụ, hãy xem công thức dưới đây cho ví dụ này.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 1

Nếu bạn không hiểu gì từ công thức, chúng ta có thể đánh giá bằng cách nhấn phím F9.

Phím F9 được sử dụng để nhanh chóng đánh giá và gỡ lỗi công thức để hiểu và làm việc hiệu quả với Excel. Sử dụng phím F9 này, chúng ta chỉ có thể xác định một phần của công thức bằng cách thay thế công thức thực bằng kết quả của công thức.

See also  Đề thi vào lớp 6 | Bostonenglish.edu.vn

Trong ví dụ trên, chúng ta đã áp dụng phép thử logic, tức là A2> 40. Dựa trên bài kiểm tra logic, chúng tôi đang phân tích trạng thái giá. Nếu giá> 40, thì chúng ta cần kết quả là “Đắt”, hoặc nếu không, chúng ta cần kết quả là “Rẻ”. Vì thế,Điều kiện IFkiểm tra bài kiểm tra logic và trả về “Tốn kém” nếu kiểm tra logic là “ĐÚNG” hoặc nếu kiểm tra logic là “FALSE”, nó sẽ trả về “Rẻ”.

Trong ô B2, chúng tôi có kết quả là “Rẻ” để hiểu cách chúng tôi nhận được kết quả này. Hãy để chúng tôi đánh giá phần logic của công thức.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 1-1

Trong công thức, thanh chỉ chọn phần kiểm tra logic của công thức.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 1-2

Khi phần kiểm tra logic được chọn, hãy nhấn phím F9 và xem kết quả là gì.

Nó cho biết “FALSE” vì giá trị giá ô A2 không> 40, vì vậy kiểm tra logic là “FALSE”. Vì bài kiểm tra logic là FALSE, chúng tôi nhận được kết quả là “Rẻ”.

Bây giờ, chúng ta cần đi đến ô B4, nơi chúng ta có kết quả là “Giá rẻ”. Chọn phần kiểm tra logic và nhấn phím F9 trong ô đó.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 1-3

Bây giờ, nhấn phím F9 để xem kết quả của bài kiểm tra logic.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 1-4

Kết quả kiểm tra logic là “TRUE.” Vì chúng tôi đã áp dụng kết quả là “Chi phí” cho phần ĐÚNG, chúng tôi nhận được kết quả tương tự trong ô B4 vì giá của ô A4 là> 40.

See also  Um nghĩa là gì? (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

Nhưng khi nói đến ô B6, chúng tôi nhận được kết quả là “Rẻ” mặc dù giá là 40; chúng tôi đã áp dụng kiểm tra logic là> 40, không phải> = 40.

Ví dụ số 2

Bây giờ, hãy xem thêm một ví dụ về đánh giá công thức. Hãy để chúng tôi xem xét dữ liệu dưới đây.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 2

Chúng ta cần kiểm tra xem tổng số của Jan có bằng tổng của tháng hai trong bảng trên hay không. Nếu cả hai tổng bằng nhau, chúng ta sẽ nhận được kết quả là “Giống nhau” hoặc “Không bằng nhau”.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 2-1

Chúng tôi đã áp dụng công thức dưới đây:

= IF (SUM (A2: A6) = SUM (B2: B6), “Giống nhau”, “Không giống nhau”)

Chúng tôi đã áp dụng hai hàm SUM để lấy tổng số tháng 1 và tháng 2 tương ứng. Do đó, chúng ta phải chọn cả haiHàm SUM trong excelphương trình trong công thức.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 2-2

Nhấn phím F9 và cho chúng tôi xem kết quả là gì.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 2-3

Chúng tôi nhận được kết quả là “FALSE” vì tổng số của tháng 1 bằng tổng của tháng 2. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta biết tổng số của Jan không bằng tổng của tháng hai?

Chỉ chọn hàm SUM đầu tiên và nhấn phím F9 để chỉ kiểm tra tổng số Jan.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 2-4

Vì vậy, tổng số tháng 1 là 2062. Tương tự, hãy đánh giá tổng số tháng 2.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 2-5

Tổng số tháng 2 là năm 1909, do đó, bài kiểm tra logic là “FALSE” và kết quả là “Không giống nhau”.

Để xem các giá trị của hàm SUM, hãy xem xét chỉ chọn phần phạm vi ô trong hàm SUM.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 2-6

Bây giờ nhấn phím F9; chúng ta sẽ thấy tất cả các giá trị từ A2 đến A6 của các ô.

Đánh giá công thức Excel Ví dụ 2-7

Đánh giá công thức trong Excel bằng Evaluate Formula

Ta sẽ đến với công thức trong ví dụ sau:

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

=IF(B3<6.5,”Trung bình”,IF(B3<8,”Khá”,”Giỏi”))

Làm thế nào để biết thứ tự công thức được tính toán? Ta sẽ sử dụng Evaluate Formula. Để sử dụng chức năng này, tại thẻ Formula, nhóm Formula Auditing  chọn Evaluate Formula.

Hộp thoại Evaluate Formula sẽ hiển thị như sau:

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Sau khi kết thúc đánh giá, để thực hiện lại ta ấn Restart. Ấn Close để thoát.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Lưu ý: Một số thành phần có thể không xuất hiện đúng như mong đợi trong Evaluate Formula bao gồm:

 • Một số phần của công thức IF và CHOOSE sẽ hiển thị #N/A
 • Giá trị tham chiếu tới ô trống không được hiển thị
 • Công thức với vòng lặp không được hiển thị đúng
 • Các hàm thay đổi tự động không hiển thị đúng như TODAY(), RAND(), NOW(), RANDBETWEEN()… hay các hàm như OFFSET, CELL, INDIRECT…

Bằng việc sử dụng đánh giá, ta có thể dễ dàng thấy được lỗi của công thức tại vị trí nào, đồng thời hiểu được thứ tự tính toán của các công thức.


Xem thêm những bài viết liên quan:

19 tips cho hàm IF lồng nhau trong Excel

Chỉnh sửa, đánh giá công thức trong Excel

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Evaluate formula mac
 • Shortcut to evaluate formula in excel
 • Formula in excel online
 • Formula Excel
 • Show calculation steps Excel
 • Excel VBA Evaluate formula string
 • Convert text to formula Excel
 • Auto update formulas Excel
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply