Hướng dẫn Link giữa các trang báo cáo trong Power BI

Trong bài viết này, bostonenglish sẽ hướng dẫn các bạn Link qua, lại giữa các trang báo cáo trong Power BI một cách linh hoạt và nhanh chóng hay nói cách khác là link power BI

hàm calculate trong power bi

hàm calculate trong power bi

Việc tạo link qua, lại giữa các trang báo cáo sẽ giúp cho bạn thao tác một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bước 1

Để link Power BI trước tiên bạn phải tick chọn Bookmarks Pane tại Tab View trong cửa sổ Power BI 

Bước 2

Tại trang báo cáo mà bạn muốn link tới, bạn chọn Add để thêm 1 Bookmark mới.

Ví dụ: Mình muốn link tới trang báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn này thì tại trang báo cáo đó mình thêm Bookmark và đổi tên Bookmark thành TH NXT như hình

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bước 3

Sau khi đã tạo được Bookmark như trên, thì lúc này ta sẽ cần chèn 1 hình ảnh, Shape, hay 1 button, … nào đó để gán link tới trang báo cáo (Bookmark mà ta vừa tạo đó)

See also  In Silico Là Gì - Vai Trò Của Kỹ Sư Cae Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Tiếp theo, bạn chọn hình, Shape, button mà bạn vừa chèn vào Power BI đó (ở đây, mình chèn 1 hình) và tới thẻ Format, tại phần Action bạn bật nó lên

 • Type: Bạn chọn Bookmark, sau đó bạn chọn Bookmark để gán cho hình đó
 • Tooltip: Bạn mô tả thêm, nó sẽ hiện ra khi bạn di chuyển chuột tới

Khi bạn muốn thực hiện link tới trang báo cáo đó bạn ấn Ctrl + Click chuột trái

Tuy nhiên, khi bạn Public báo cáo này lên trên Web thì bạn chỉ cần Click chuột trái thì nó sẽ thực hiện link tới báo cáo cho bạn một cách nhanh chóng. Vậy là cách link power BI đã được tóm gọn đầy đủ qua bài viết. Mời các bạn đọc thêm các bài viết về Power BI để hỗ trợ cho công việc của mình

Hàm CALCULATE trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm CALCULATE trả về kết quả được tính toán lại từ 1 biểu thức khi kết hợp thêm các bộ lọc.

Mục đích: Tính toán theo nhiều điều kiện hơn so với 1 biểu thức tính ban đầu.

Cách dùng / cấu trúc

CALCULATE( <biểu thức tính> [, <bộ lọc>]   [, <bộ lọc>] …)

Có thể viết theo nhiều điều kiện lọc khác nhau, mỗi điều kiện là 1 tham số bộ lọc nối tiếp nhau, ngăn cách bởi dấu phẩy

Tham số

<biểu thức tính> : biểu thức ban đầu mà bạn muốn tính toán lại

<bộ lọc> : điều kiện lọc, điều kiện để tính toán lại biểu thức

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

See also  Xoá tất tần tật các ký tự khoảng trắng đặc biệt trong Excel KHÔNG cần dùng hàm

Giá trị trả về

Là kết quả sau khi đã tính toán lại của biểu thức.

CALCULATE kết hợp với hàm SUM

Ví dụ 2: Tính tổng các sản phẩm có số lượng > 50

Cú pháp:

SP có SL > 50 vd2 = CALCULATE(

SUM(‘Power BI'[Số lượng]),

FILTER(‘Power BI’,’Power BI'[Số lượng] >50)

)

CALCULATE kết hợp với hàm SUM

Kết hợp với hàm SUM

Lưu ý

Tham số Biểu thức tính phải là 1 biểu thức tính ra kết quả là 1 giá trị, không phải là 1 bảng hoặc 1  biểu thức tạo ra kết quả là bảng.

Không được lồng nhiều hàm CALCULATE trong cùng 1 biểu thức

Với tham số bộ lọc: Có thể sử dụng hàm FILTER để lọc bớt các nội dung, hoặc sử dụng hàm ALL để loại bỏ các bộ lọc đang áp dụng.

Ví dụ

Công thức sau đây tính tổng số tiền bán được trong cột Results của bảng Sales, theo điều kiện là năm ở cột Year là năm 2019

=CALCULATE( SUM(Sales[Results]) , Sales[Year] = 2019)

SUM(Sales[Results]) là tổng các giá trị trong cột Results của bảng Sales

Sales[Year] = 2019 là tính theo điều kiện các giá trị trong cột Year của bảng Sales bằng 2019

(với điều kiện là giá trị Text thì phải đặt trong cặp dấu nháy kép, còn giá trị Number thì viết trực tiếp không cần đặt trong cặp dấu nháy kép)

Nhận Xét Về Hàm CALCULATE()

Khi biểu thức bộ lọc được cung cấp, hàm CALCULATE sửa đổi ngữ cảnh bộ lọc để đánh giá biểu thức. Đối với mỗi biểu thức bộ lọc, có thể có hai kết quả tiêu chuẩn khi biểu thức bộ lọc không được kết hợp trong hàm KEEPFILTERS:

  • Nếu các cột (hoặc bảng) không có trong ngữ cảnh bộ lọc, thì các bộ lọc mới sẽ được thêm vào ngữ cảnh bộ lọc để đánh giá biểu thức.
  • Nếu các cột (hoặc bảng) đã có trong ngữ cảnh bộ lọc, các bộ lọc hiện có sẽ bị bộ lọc mới ghi đè để đánh giá biểu thức TÍNH TOÁN.
See also  Bài tập về giới từ chỉ nơi chốn trong Tiếng Anh số 1 - Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Hàm CALCULATE sẽ bỏ qua tất cả bộ lọc bạn sử dụng trước đó (trừ bộ lọc năm) và chỉ trả về kết quả bạn yêu cầu trong hàm.

Sử Dụng Hàm CALCULATE()

Trong ví dụ dưới đây, mình sẽ sử dụng hàm CALCULATE() vào việc lọc một đối tượng trong bảng. Có rất nhiều cách để lọc, ví dụ như sử dụng filters nhưng mình sẽ thử áp dụng hàm CALCULATE() trước:

Microwave = CALCULATE([Lợi nhuận],Claim[Sản phẩm] = “Microwave”)

Tuy nhiên, các bạn nên lưu ý là hàm CALCULATE() sẽ không bỏ qua bộ lọc năm đâu nhé:

Kết Luận

 • Hàm CALCULATE() trong power bi được sử dụng để đưa ra các kết quả khác nhau dựa trên các điều kiện.
 •  CALCULATE() luôn được sử dụng với các hàm DAX khác trong power bi để hoàn thành công việc.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Hàm FILTER trong Power BI
 • Sumif trong power pivot
 • Tính phần trăm trong Power BI
 • Hàm điều kiện trong Power BI
 • Hàm ALL trong Power BI
 • Hàm sumif trong Power BI
 • Hàm ALLEXCEPT trong Power BI
 • Các hàm trong Power BI
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply