Hướng dẫn về tài khoản 811 – Chi phí khác theo Thông tư 200

Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2015. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp lớn. Đây là thông tư được thay thế cho Quyết định 15/2006.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 811 – Chi phí khác, được quy định tại điều 94 Thông tư 200 nhé!

tài khoản 811

tài khoản 811

Bạn đang xem: Hướng dẫn vềtài khoản 811 

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Hạch toán chi phí khác tài khoản 811 theo thông tư 133

Thông tư 133 được bộ tài chính ban hành năm 2016 khiến các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thay đổi một vài phương thức kế toán. Trong đó bao gồm cả hạch toán chi phí khác tài khoản 811.

Nội dung của nguyên tắc kế toán chi phí khác tài khoản 811

Trước tiên, cần làm rõ khái niệm về tài khoản 811. Đây là loại tài khoản phản ánh những chi phí phát sinh hình thành nên bởi các nghiệp vụ hay sự kiện với các hoạt động thông thường của doanh nghiệp, hay còn gọi là chi phí khác. Các doanh nghiệp thường có những loại chi phí khác sau đây:

_ Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

_ Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát

See also  Một số cách để chuyển số âm thành số dương | Bostonenglish.edu.vn

_ Giá trị còn lại của tài sản cố định sau khi bị phá dỡ

_ Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán (nếu có)

_ Chênh lệch lỗ sau khi đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định được sử dụng để góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết hoặc các loại đầu tư dài hạn khác

_ Tiền phạt phải trả do vi phạm các hợp đồng kinh tế, phạt hành chính mà doanh nghiệp phải chịu

_ Các khoản chi phí khác.

Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ được điều chỉnh trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để làm tăng số thuế phải nộp.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm:

 • Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
 • Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
 • Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;
 • Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);
 • Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
 • Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính;
 • Các khoản chi phí khác.
See also  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn Ngữ văn trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội năm 2016 - 2017 - Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

b) Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 – Chi phí khác

Bên Nợ:

Các khoản chi phí khác phát sinh.

Bên Có: 

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

– Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, kế toán ghi như sau:

Nợ các TK 111, 112, 131,…

Có TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

– Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, kế toán ghi như sau:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

– Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, kế toán ghi như sau:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141,…

– Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, kế toán ghi như sau:

See also  Ứng dụng Chọn ngày dùng trong Excel và VBA (Calendar Form)

Nợ các TK 111, 112, 138…

Có TK 811 – Chi phí khác.

b) Khi phá dỡ TSCĐ, kế toán ghi như sau:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

c) Kế toán chi phí khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết: Thực hiện theo quy định của các TK 221, 222, 228.

d) Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp (trừ trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần) nếu được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi, đối với các tài sản được đánh giá giảm kế toán ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các TK liên quan.

đ) Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, kế toán ghi như sau:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có các TK 111, 112

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

e) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác.

Chúc các bạn học tốt cùng Bostonenglish!

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Chi phí 811 có được trừ khi tính thuế TNDN
 • Tài khoản 711
 • Tài khoản 811 là gì
 • Sơ đồ chữ T tài khoản 811
 • Tài khoản 811 theo Thông tư 107
 • Tài khoản 821
 • Tài khoản 811 theo thông tư 133
 • Tài khoản 811 theo Thông tư 200
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply