Integration Là Gì – Nghĩa Của Từ Integrate | Bostonenglish.edu.vn

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

integration là gì

integration là gì

Bạn đang xem: Integration là gì

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Integration tiếng anh là gì

  • ngoại động từ
   • hợp thành một thể thống nhất, bổ sung thành một thể thống nhất, hợp nhất
   • chỉ tổng số, chỉ giá trị trung bình của
   • (toán học) tích phân
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hợp lại thành một hệ thống thống nhất (những cái trước kia bị sự phân biệt chủng tộc tách ra)
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mở rộng cho mọi người, mở rộng cho mọi chủng tộc
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dành quyền bình đẳng cho (một chủng tộc…)
  • nội động từ
   • hợp nhất
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hợp lại thành một hệ thống thống nhất (những cái trước kia bị sự phân biệt chủng tộc tách ra)
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) được mở rộng cho mọi người, được mở rộng cho mọi chủng tộc
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoà hợp và trở thành một bộ phận của nền văn hoá chính

Thuật ngữ Integration

Integration là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính

Integration là Hội nhập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integration – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

See also  Cách lập mẫu thuyết minh báo cáo tài chính trên Excel theo thông tư 133 | Bostonenglish.edu.vn

1. chung: Quy trình đạt gần gũi và phối hợp liền mạch giữa một số phòng ban, các nhóm, các tổ chức, hệ thống, vv

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Thuật ngữ Integration

 • Integration là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính có nghĩa là Integration là Hội nhập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integration – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.1. chung: Quy trình đạt gần gũi và phối hợp liền mạch giữa một số phòng ban, các nhóm, các tổ chức, hệ thống, vv
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Integration theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

Thuật ngữ Integration

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Integration. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Integration trong Marketing la gì
 • Integration trong it là gì
 • Integration Testing La gì
 • Integration meaning
 • Integrate into là gì
 • Integrating là gì
 • Integration fr La gì
 • Integration synonym
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply