Khi nung nóng kali clorat KClO3 (có chất xúc tác), chất này bị phân huỷ | Bostonenglish.edu.vn

Khi nung nóng kali clorat KClO3 (có chất xúc tác), chất này bị phân huỷ tạo thành kali clorua và khí oxi.
Tính khối lượng kali clorat cần thiết để sinh ra một lượng oxi đủ đốt cháy hết 3,6 g cacbon.
. Bài 29.5 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 – Bài 29: Luyện tập chương 4 – Hóa học 8

Khi nung nóng kali clorat KClO3 (có chất xúc tác), chất này bị phân huỷ tạo thành kali clorua và khí oxi.

Tính khối lượng kali clorat cần thiết để sinh ra một lượng oxi đủ đốt cháy hết 3,6 g cacbon.

 

Phương trình hóa học:

(C,,,,,,,,, + ,,,,,,,{O_2},,,,,,, to ,,,C{O_2})

1 mol    ( to )   1 mol

({{3,6} over {12}} = 0,3mol to 0,3mol)

Quảng cáo

Số mol khí oxi cần có là :

(2KCl{O_3}buildrel {{t^o}} overlongrightarrow 2KCl + 3{O_2})

2 mol         ( to )                    3 mol

x mol          ( leftarrow )                  0,3 mol

(x = {{0,3 times 2} over 3} = 0,2(mol))

Khối lượng (KCl{O_3}) cần dùng là: (0,2 times 122,5 = 24,5(g))

See more articles in the category: Wiki
See also  Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường Tiểu học Yên Nghĩa, Hà Nội năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply