Khối thị trường chung Mec-cô-xua | Bostonenglish.edu.vn

Kinh tế Trung và Nam Mĩ – Khối thị trường chung Mec-cô-xua. Việc tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối đã góp phần gia tăng sự thịnh vượng của các thành viên trong khối.

Khối thị trường chung Mec-cô-xua
Năm 1991, các nước Bra-xin. Ac-hen-ti-na, U-ru-guay và Pa-ra-guay đã thống nhất cùng nhau hình thành một thị trường chung để tăng cường quan hệ ngoại thương giữa các thành viên, thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì. Đó là cơ sở để hình thành Khối thị trường chung Mec-cô-xua.
Việc tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối đã góp phần gia tăng sự thịnh vượng của các thành viên trong khối.
Những năm qua, khối Mec-cô-xua đã kết nạp thêm hai thành viên mới là Chi-lê, Bô-li-vi-a và đang hướng tới việc thành lập thị trường chung Liên Mĩ.


Quảng cáo

Bài trướcBài 2 trang 131 – Địa 8, Nêu tên và sự phân bố các hệ sinh thái rừng ở nước ta.
Bài tiếp theoGiá trị của tài nguyên sinh vật

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Diễn Đàn Htc Việt Nam | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply