Kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 6 bài Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Bài tập tự luyện Vật lý 6 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Bài tập tự luyện Vật lý 6 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức được học trong chương trình Vật lý lớp 6, VnDoc.com xin giới thiệu bộ đề kiểm tra 15 phút Vật lý 6 với các đề tự luyện theo bài sẽ giúp các em ôn tập kĩ hơn phần kiến thức trọng tâm của bài. Sau đây mời các em luyện tập với đề Kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 6 bài Sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

 • 1.

  Đổ đầy nước màu vào một bình thủy tinh, nút bình thủy tinh bằng một nút cao su có một ống thủy tinh xuyên qua nút. Mực nước màu trong ống thủy tinh sẽ như thế nào nếu đặt toàn bộ bình nước màu vào một chậu nước nóng khoảng 70oC thì hiện tượng gì xảy ra?

 • 2. Chọn câu trả lời đúng. Khi tăng nhiệt độ từ 00C đến 40C thì thể tích nước ….

 • 3.

  Chọn câu trả lời đúng. Một thùng dầu có thể tích 15 dm3 ở 30oC. Biết rằng độ tăng thể tích của 1000 cm3 dầu khi nhiệt độ của nó tăng thêm 50oC là 55cm3. Hỏi thể tích của thùng dầu đó ở 80oC?

 • 4.

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng riêng và khối lượng của một lượng nước ở 4oC?

 • 5. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về các chất lỏng chứa trong hai bình?

  Hai bình A và B giống, cùng chứa đầy chất lỏng. Ban đầu nhiệt độ của chất lỏng trong hai bình là như nhau. Đặt hai bình vào trong cùng một chậu nước nóng thì thấy mực nước trong bình A dâng cao hơn bình B.

 • 6.

  Đun nóng một lượng nước đá từ 0oC đến 100oC. Khối lượng và thể tích lượng nước đó thay đổi như thế nào?

 • 7.

  Khi nhiệt độ 4oC một lượng nước xác định sẽ có:

 • 8.

  Hãy chỉ ra sự đoán đúng. Trước khi làm thí nghiệm đun nóng hai bình thủy đựng hai chất lỏng khác nhau có cùng thể tích ban đầu, một bình đựng rượu, một bình đựng thủy ngân. Bốn bạn học sinh đưa ra dự đoán sau. Nếu đun ở cùng nhiệt độ, cùng thời gian thì:

 • 9. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự nở vì nhiệt của chất lỏng?

 • 10.

  Đổ đầy nước màu vào một bình thủy tinh, nút bình thủy tinh bằng một nút cao su có một ống thủy tinh xuyên qua nút. Mực nước màu trong ống thủy tinh sẽ như thế nào nếu đặt toàn bộ bình nước màu vào một chậu nước đá?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
See also  Công Tắc Hành Trình Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Công Tắc Điểm Cuối (Hành Trình) | Bostonenglish.edu.vn
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply