KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O – H2SO4 ra K2SO4 | Bostonenglish.edu.vn

H2SO4 ra K2SO4

KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O được Bostonenglish là phương trình phản ứng bazơ tác dụng với axit tạo ra muối và nước. Cụ thể phương trình phản ứng ở đây cho KOH tác dụng H2SO. Hy vọng giúp ích cho các bạn trong quá trình học và giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: H2SO4 ra K2SO4

koh h2so4

koh h2so4

Bạn đang xem: H2SO4 ra K2SO4

KOH tác dụng H2SO4

Phương trình phản ứng H2SO4 ra K2SO4

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

 Điều kiện phản ứng xảy ra H2SO4 ra K2SO4

Nhiệt độ thường

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng vói KOH (kali hidroxit) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2+ 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2+ 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O2

See also  K20 Là Gì - K20 Là Lực Lượng Nào Của Bộ Công | Bostonenglish.edu.vn

Phương trình để tạo ra chất KOH (kali hidroxit) (potassium hydroxide)

H2+ K2O → 2KOH 3C2H4 + 4H2+ 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4
Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2+ 3N2 + CO2 3BaO + 2H3PO4 → 3H2+ Ba3(PO4)2 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2+ 2MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất K2SO4 (Kali sunfat) (potassium sulfate)

2H2+ 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4 K2CO3 + MgSO4 → MgCO3 + K2SO4 2H2+ 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao

A. Cu(OH)2, NaOH, Fe(OH)2, Zn(OH)2

B. Fe(OH)2, KOH, Mg(OH)2,  Zn(OH)2

C. Zn(OH)2, NaOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2

D. Cu(OH)2, Mg(OH)2,  Zn(OH)2, Fe(OH)2

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Câu 2. Dãy kim loại nào sau phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Cu, Fe, Zn

B. Zn, Ag, Fe

C. Ag, Fe, Zn

D. Al, Fe, Zn

Câu 3. Trung hoà 150ml dung dịch H2SO4 1M bằng V ml dung dịch KOH

A. 200 ml

B. 250 ml

C. 300 ml

D. 350 ml

………………………………

Bostonenglish đã gửi tới nội dung tài liệu phương trình hóa học KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O, đây là phương trình cơ bản, các bạn phải nắm chắc để có thể vận dụng dụng tốt vào các dạng bài tập cũng như học tập trên lớp. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Chúc các bạn học tập tốt.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Na2CO3 + H2SO4
  • CuO + H2SO4
  • koh + h2so4 đặc nóng
  • BaCl2 + H2SO4
  • KOH + HCl
  • ba(oh)2 + h2so4
  • ca(oh)2 + h2so4
  • koh dư + h2so4
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply