Lập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1 trang 103 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 30: Giảm phân.

Lập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân.

Nguyên phân

Giảm phân

Giống nhau

– Đều có thoi phân bào.

– Lần phân bào II của giảm phân diễn ra giống nguyên phân: NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc (ở kì giữa) và tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực tế bào (ở kì sau).

Khác nhau

– Xảy ra ở tất cả các dạng tế bào.

– Một lần phân bào.

Quảng cáo

– Không có tiếp hợp và hoán vị gen.

 – Kết thúc nguyên phân tạo ra 2 tế bào có số lượng NST giống tế bào mẹ (2n).

– Chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục giai đoạn chín.

– Hai lần phân bào.

– Có tiếp hợp và hoán vị gen.

– Các NST kép ở kì giữa I xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo, phân li độc lập và tổ hợp tự do đi về 2 cực tế bào (ở kì sau), hình thành 2 tế bào con (ở kì cuối) mang số lượng n NST kép.

– Kết thúc giảm phân tạo ra 4 tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa (n).


Quảng cáo

Bài trướcCâu 2 trang 103 Sinh học 10 NC: Tại sao quá trình giảm phân lại tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ hợp các nhiễm sắc thể ?
Bài tiếp theoCâu 3 trang 103 Sinh lớp 10 Nâng cao: Nêu ý nghĩa của giảm phân

See also  Californium Là Gì - 10 Loại Vật Chất Đắt Đỏ Nhất Hành Tinh | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply