Lực điện từ, Cách xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn theo Quy tắc bàn tay trái | Bostonenglish.edu.vn

Bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu Lực điện từ là gì? Quy tắc bàn tay trái phát biểu như thế nào? Cách xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn bằng quy tắc bàn tay trái ra sao? để giải đáp chi tiết cho câu hỏi trên.

I. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện

– Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.lực điện từ tác dụng lên dây dẫn

* Câu C1 trang 73 SGK Vật Lý 9: Hiện tượng nêu trong thí nghiệm ở hình 27.1 SGK chứng tỏ điều gì?

° Hướng dẫn giải câu C1 trang 73 SGK Vật Lý 9:

– Đoạn dây dẫn AB chịu tác dụng của một lực nào đó.

II. Chiều của lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái

1. Chiều của lực điện từ

– Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.

2. Quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực điện từ

Quy tắc nắm bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90 chỉ chiều của lực điện từ.

See also  FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O - Cân bằng phương trình FeO + HNO3 | Bostonenglish.edu.vn

Quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từChiều của lực từ xác định theo quy tắc bàn tay trái

III. Vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực từ

* Câu C2 trang 74 SGK Vật Lý 9: Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3 SGK.

° Hướng dẫn giải câu C2 trang 74 SGK Vật Lý 9:

– Trong đoạn dây dẫn AB, dòng điện có chiều đi từ B đến A.

* Câu C3 trang 74 SGK Vật Lý 9: Xác định chiều đường sức từ của nam châm trên hình 27.4 SGK.

° Hướng dẫn giải câu C3 trang 74 SGK Vật Lý 9:

– Chiều của đường sức từ đi từ dưới lên trên.

* Câu C4 trang 74 SGK Vật Lý 9: Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua trong hình 27.5a, b, c. Các cặp lực điện từ tác dụng lên AB và CD trong mỗi trường hợp có tác dụng gì đối với khung dây?

biểu diễn lực từ tác dụng lên khung dây dẫn

° Hướng dẫn giải câu C4 trang 74 SGK Vật Lý 9:

– Chiều và tác dụng của lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB và CD của khung được biểu diễn trên hình 27.1, trong đó:

Chiều của lực từ tác dụng lên khung dây dẫn– Hình a ở trên: Cặp lực điện từ có tác dụng làm khung quay theo chiều kim đồng hồ.

– Hình b ở trên: Cặp lực điện từ không có tác dụng làm khung quay.

See also  Hoài Niệm Là Gì - Nghĩa Của Từ Hoài Niệm | Bostonenglish.edu.vn

– Hình c ở trên: Cặp lực điện từ có tác dụng làm khung quay theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply