Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2 | Bostonenglish.edu.vn

Bài 1, 2, 3 trang 104 sgk Toán 2: Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2. Bài 1: a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng,Bài 2: COn ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ),Bài 3: Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết.

Bài 1:

a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Bài 2: Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Bài 3: Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

b)  Đường gấp khúc đó gồm  hai đoạn thẳng.

Bài 1:

a) Độ dài đường gấp khúc là:

Quảng cáo

12 + 15 = 27 (cm)

Đáp số: 27 cm

b) Độ dài đường gấp khúc là:

10  14 + 9 = 33 (dm)

Đáp số: 33 dm

Bài 2:

Con ốc sên đã bò được đoạn đường dài là:

5 + 2 + 7 = 14 (dm)

Đáp số: 14 dm

Bài 3: 

a) Đường gấp khúc là: ABC, BCD.

b) Đường gấp khúc là: AB, BC, CD.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Sao Hoa Ngữ Không Share Đường Lưỡi Bò, Các Nghệ Sỹ Trung Quốc Bị Tẩy Chay Vì | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply