Lý thuyết động năng, Khái niệm động năng | Bostonenglish.edu.vn

Động năng – Lý thuyết động năng. Khái niệm động năng…

I. Khái niệm động năng

1. Năng lượng

Mọi vật xung quanh ta đều có mang năng lượng.
Khi mọi vật tương tác với các vật khác thì giữa chúng có thể có trao đổi năng lượng.

2. Động năng 

Dạng năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển động gọi là động năng. Động năng có đơn vị là jun.

II. Công thức tính động năng

Quảng cáo

Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng (kí hiệu Wđ) mà vật đó có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức Wđ = (frac{1}{2}).mv2.

III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng

Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công, ta có:

                              A = (frac{1}{2})mv22 – (frac{1}{2})mv12.

Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng và ngược lại.

See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn cách đọc số tiền thành chữ bằng tiếng anh trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply