Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản? Các thành phần đó là gì? | Bostonenglish.edu.vn

Bài 1. Từ mạng máy tính đến mạng máy tính – Câu 2. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9. Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản? Các thành phần đó là gì?

Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản? Các thành phần đó là gì?

Các thành phần cơ bản cỉa mạng máy tính:

– Các thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in… kết nối với nhau tạo thành mạng;

– Môi trường truyền dẫn (các loại dây dẫn, sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh…) cho phép các tín hiệu truyền qua đó;

Quảng cáo

– Các thiết bị kết nối mạng (hay gọi là thiết bị mạng: môđem, hub, switch…) cùng môi trường truyền dẫn có nhiêmh vụ kết nối các thiết bị đầu cuối trong phạm vi mạng

– Giao thức truyền thông (protocol) là tập hợp các quy tắc quy định cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng.

See more articles in the category: Wiki
See also  Tìm kiếm nhiều điều kiện, và trả về nhiều kết quả | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply