Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm của chi hội người cao tuổi (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi là mẫu báo cáo được cán bộ người cao tuổi lập ra nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động trong nhiệm kì vừa qua của chi hội Người cao tuổi từ đó nêu ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì mới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tại đây.

=>> Tải Về Mẫu báo cáo tổng kết hội Người cao tuổi

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi

 

Hội NCT …………..
Chi Hội NCT……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————-

………, ngày … tháng… năm 20…

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động chi hội NCT thôn … nhiệm kì: 20…-20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì: 20…-20…

I. Đặc điểm tình hình:

– Chi hội NCT thôn…………. là một tổ chức chính trị xã hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, sự chỉ đạo của hội NCT xã ……………

– Nhiệm kì: 20…-20… chi hội đã tiến hành đại hội, bầu ra BCH gồm 3 người: 1 người là chi hội trưởng, 1 chi hội phó, 1 uỷ viên BCH.

– Trong 5 năm số hội viên bình quân là … hội viên, trong đó kết nạp mới là 9 hội viên, giảm 22 hội viên do tuổi cao sức yếu đã về với tổ tiên. số hội viên hiện có đến 31-12-…………… là ……. hội viên, nam……, nữ là ……: ở các độ tuổi từ …… ->…… là……, từ …… ->…… là……, từ …… ->…… là …… từ …… dến……là 2; ……tuổi trở lên là ……. số hội viên được hưởng chế độ từ ngân sách nhà nước là 68 bằng 50% gồm: hưu chí là…… bằng 3……%, chế độ…… là …… bằng……%, Hội viên có bảo hiểm y tế bằng là …… bằng ……%,

– Với tình hình đặc điểm trên chi hội đã đoàn kết nêu cao gương sáng người NCT, khắc phục khó khăn thiếu thốn giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt hoạt động như sau.

Video Tổng Kết


II. Những kết quả đạt được:

1. Đánh giá chung:

– Vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên đã nêu cao gương sáng người cao tuổi, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm, sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Mỗi cán bộ hội viên NCT, có vị trí vai trò hết sức quan trọng trong gia đình, vừa là người ông, người cha và một phần vẫn đang giữ vai trò chủ hộ, do đó kết quả việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. đặc biệt là các quy định đóng góp của địa phương: như giao nộp sản phẩm và các phong trào từ thiện đã có hiệu quả. Đồng thời động viên con cháu phải thường xuyên phòng, chống các mặt tiêu cực xã hội như chống tham nhũng, mê tín, bói toán, số đề, cờ bạc rượu chè bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

– Tích cực vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt phong trào giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, khu dân cư, tập trung vào công tác 3 tự quản là gia đình quản con người, quản về an ninh, quản về tài sản. Trên cơ sở đó mới yên tâm phát triển kinh tế đời sống văn hoá ở thôn, khu dân cư được ổn định.

– Về môi trường sinh hoạt mới đạt 80% hội viên có nước sạch, có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh.

– Về lối sống hằng ngày ở gia đình và ngoài xã hội, đều phát huy và giữ gìn được bản sắc văn hoá dân tộc theo tinh thần nghị quyết TW 5 khoá XII. Công tác dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Các hội viên đã nêu cao được vai trò NCT, phát huy tuổi cao gương sáng đã vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt các quy định của địa phương, tạo mọi điều kiện cho ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Công tác chi hội:

– Nhiệm kì: 20…-20…, NCT đang cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện và hoàn thành tốt các nghị quyết của đảng bộ đề ra nói chung và nghị quyết của thôn nói riêng trên các lĩnh vực, phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo công tác an ninh trật tự công tác môi trương, thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng nông thôn mới. hoạt động của hội viên được nêu cao vai trò thường xuyên hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện. Xứng đáng với vai trò thi đua gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. những hình ảnh cao đẹp đó đã góp phần xây dựng cuộc sống mới tạo nên sức mạnh đại đoàn kết. Đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực xã hội làm mất trật tự an ninh đặc biệt trong các ngày tết đến xuân về.

– Công tác mừng thọ: Hàng năm chi hội đã phối hợp với ban công tác mặt trận thôn, ban quản lí thôn tổ chức mừng thọ cho các hội viên cao tuổi vào ngày mùng …… tết đầu xuân năm mới, tổng số hội viên là …….. Từ…… tuổi trở lên với số tiền chi là…… đồng. Việc làm có ý nghĩa đã mang lại niềm tin, sự phấn khởi cho người cao tuổi, sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và cho xã hội, đã khích lệ được phong trào thi đua ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Giáo dục phẩm chất đạo đức cho các thế hệ.

– Kết quả những việc làm đã được nhiều gia đình, con cháu đi làm ăn xa về vui tết đón xuân thể hiện những cử chỉ hình ảnh đẹp cả về tình cảm lẫn vật chất đã ủng hộ vào quỹ từ thiện chăm sóc người cao tuổi. Đặc biệt là các năm gần đây: Năm 20…; 20…; 20… ủng hộ được …… đồng bổ sung vào quỹ vốn trong đó người ủng hộ cao nhất là ………………..

– Công tác thăm ốm đau: Chi hội đã đến thăm những hội viên ốm đau là 78 hội viên vớ
i số tiền là ……đồng.

– Công tác thăm viếng: Chi hội phối hợp cùng với các đoàn thể chính trị đến thăm viếng và chia buồn trong 5 năm qua tổng số là…… hội viên số tiền là……đồng.

– Công tác hoạt động quỹ vốn: hàng năm vào dịp sơ kết, tổng kết, chi hội đã báo cáo công khai thu chi theo nguyên tắc tài chính trước hội nghị.

– Kết quả quỹ vốn hàng năm đều được tăng lên là do nguồn quỹ ủng hộ chăm sóc NCT và lãi cho vay còn lại sau khi đã chi cho các hoạt động của chi hội nhất là 3 năm gần đây:

+ Tổng quỹ vốn năm 20… là …………. đồng.

– Trong đó quỹ cho vay là …………. đồng.

– Tiền mặt tại quỹ là …………….. đồng.

+ Tổng quỹ vốn đến năm 20… tăng thêm là ……….. đồng.

– Trong đó quỹ cho vay là ………… đồng

– Tiền mặt tại quỹ là: ……………. đồng.

+ Tổng quỹ vốn năm 20… là: …………… đồng.

– Trong đó quỹ cho vay là ……….. đồng.

– Tiền mặt tại quỹ là …………. đồng.

Do quỹ vốn tăng lên nên BQ QHV hàng năm cũng được tăng lên.

– Năm 20… có 150 hội viên: QBQ là 150.000 đồng.

– Năm 20… có 141 hội viên: QBQ là 180.000 đồng

– Năm 20… có 136 hội viên: QBQ là 200.000 đồng

3, Đánh giá chung:

* Ưu điểm:

– Nhiệm kì 20…-20… phong trào hoạt động NCT thôn…………. đã có nhiều cố gắng phát huy được tuổi cao gương sáng làm tốt các phong trào thi đua: Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ người cao tuổi được nghị quyết đại hội đề ra. Có được kết quả đó là có sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, ban quản lí thôn. Sự chỉ đạo của hội NCT xã quảng Trường.

– Thay mặt BCH chi hội NCT thôn…………. xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc mong được sự quan tâm hơn nữa để phong trào NCT được giữ vững và vươn lên trong cuộc sống, luôn sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và cho xã hội.

*Những mặt hạn chế:

Tuy nhiên những kết quả đạt được song vẫn còn có mặt hạn chế cần được khắc phục:

– Công tác lãnh đạo của BCH đôi lúc chưa kip thời trong việc thăm hỏi hội viên, thăm viếng và chia buồn những hội viên đã về với tổ tiên.

– Công tác tuyên truyền cho hội viên về các quyền lợi của NCT, chưa phổ biến học tập điều lệ của hội và luật NCT đã được ban hành có hiệu lực.

– Cá biệt còn có những hội viên vai trò trách nhiệm chưa cao như đóng hội phí, xây dựng quỹ vốn, chấp hành chủ trương và các quy định của địa phương còn để nhắc nhở như chỉ tiêu giao nộp sản phẩm và các khoản đóng góp chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến phong trào chung của thôn.

* Nguyên nhân: công tác tuyên truyền, học tập điều lệ hội, học tập luật NCT chưa được kịp thời tới hội viên. Do vậy dẫn đến hiệu qủa công việc thực hiện chưa cao.

III. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì: 20…-20…

1. Công tác tuyên truyền:

– Động viên các hội viên phát huy hơn nữa với vai trò tuổi cao gương sáng NCT thực hiện tốt các phong trào thi đua ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình văn hoá, gia đình hiếu học, con cháu vươn lên trong học tập, luôn có lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng không để kẻ xấu lôi cuốn kích động, trên cơ sở đó góp phần cũng cố khối đại đoàn kết khu dân cư. Mỗi hội viên cần nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò trách nhiệm quyền lợi và nghĩa vụ NCT

– Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước gắn với xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ:

2. Các mục tiêu phấn đấu:

+ 100% hội viên chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương,đặc biệt công tác giao nộp các chỉ tiêu đóng góp.

+ 100% hội viên nêu cao gương sáng NCT thực hiện tốt phong trào thi đua ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

+ 100% hội viên dùng nước sạch và có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh.

+ 100% hội viên đóng thêm……..đ để nâng cao mức quỹ vốn lên ………đ đầu năm 20…

+ 100% hội viên đóng hội phí được trích từ lãi của quỹ vốn.

+ Vận động số NCT còn lại ra nhập hội

+ Mức chi thăm ốm……… hội viên 1 lần trong năm.

+ Mức chi thăm viếng thực hiện tại thời điểm.

3. Công tác hoạt động quỹ vốn phải đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc tài chính

Hàng năm sơ kết, tổng kết báo cáo công khai minh bạch trước hội nghị về tổng thu,tổng chi số dư còn lại.

4. Bầu ra các tổ trưởng giúp việc cho BCH:

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo dự thảo tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của chi hội NCT thôn…………. nhiệm kỳ: 20…-20… và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ: 20…-20… trình trước đại hội.

Xin ý kiến đại hội thảo luận bổ sung.

Xin trân trọng cảm ơn!

See more articles in the category: Wiki
See also  Bài 45 trang 27 Toán 9 tập 2, Hỏi với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm một mình thì phải làm trong bao nhiêu ngày mới xong công việc trên?... | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply