MgO + HCl → MgCl2 + H2O – MgO ra MgCl2 | Bostonenglish.edu.vn

MgO + HCl → MgCl2 + H2O – MgO ra MgCl2| Bostonenglish.edu.vn

MgO + HCl → MgCl2 + H2O - MgO ra MgCl2

MgO + HCl → MgCl2 + H2O – MgO ra MgCl2

MgO + HCl → MgCl2 + H2O – MgO ra MgCl2 | Bostonenglish.edu.vn

MgO+ HCl: MgO tác dụng với HCl

MgO + HCl → MgCl2 + H2O được Bostonenglish.edu.vn biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng chính xác phương trình phản ứng magie oxit tác dụng axit clohiric. Sản phẩm sau phản ứng thu được muối magie clorua và nước. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết phương trình phản ứng dưới đây.

1. Phương trình phản ứng MgO ra MgCl2

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Tiến hành phản ứng MgO tác dụng với HCl

Cho MgO phản ứng với dung dịch axit HCl.

4. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– MgO tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch không màu.

5. Bạn có biết

– Tương tự như với HCl, MgO cũng phản ứng với các axit khác như H2SO4, HNO3 … thu được muối và nước.

– Các oxit kim loại đều có thể phản ứng với dung dịch axit thu được muối và nước.

See also  Câu 3 trang 103 VBT Khoa học 5:1. Loài hươu có tập tính sống như thế nào? | Bostonenglish.edu.vn

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây phản ứng dung dịch axit HCl

A. Fe2O3, MgO, Cu

B. K, CuO, Ag

C. MgO, Fe2O3, Fe

D. Mg, MgO, Cu

Câu 2. Cho các chất rắn: Al2O3, KOH, Al, Zn, Na2O, K2O, Cu, Ba. Chất rắn nào có thể tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư?

A. Al, Zn, Na2O.

B. ZnO, Al2O3, Na2O; KOH.

C. Al, Zn, Ba,  Al2O3.

D. Tất cả chất rắn đã cho trừ Cu

Câu 3. Cặp chất nào dưới đây không thể tồn tại trong cùng một dung dịch

A. NaOH và KNO

B. KOH và CaO

C. Fe(OH)2 và NaCl

D. CaCO3 và HCl

Câu 4. Dãy chất nào sau đây đều là oxit bazơ

A. CO, BaO, Na2O, MgO

B. CuO, Na2O, CO2, MgO

C. MgO, CuO, BaO, Na2O

D. CO2, CuO, Al2O3, MgO

Trên đây Bostonenglish.edu.vn đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích MgO + HCl → MgCl2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Bostonenglish.edu.vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà Bostonenglish.edu.vn tổng hợp và đăng tải.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply