Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc V1 = 12km/h | Bostonenglish.edu.vn

Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc V1 = 12km/h, nửa còn lại với vận tốc v2 nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h. Hãy tính vận tốc v2. Bài 3.7 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8 – Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều

Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc V1 = 12km/h, nửa còn lại với vận tốc v2 nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h. Hãy tính vận tốc v2

Gọi s là chiều dài nửa quãng đường 

Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 là ({t_1} = {s over {{v_1}}})   (1)

Thời gian đi hết nửa quãng đường còn lại với vận tốc vlà ({t_2} = {s over {{v_2}}})   (2)

Quảng cáo

Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên quãng đường là ({v_{tb}} = {{2s} over {{t_1} + {t_2}}})  (3)

Kết hợp (1); (2); (3) có: ({1 over {{v_1}}} + {1 over {{v_2}}} = {2 over {{v_{tb}}}})

Thay số vtb = 8km/h; v1 = 12km/h

Vận tốc trung bình của người đi xe ở nửa quãng đường sau là v2 = 6km/h

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Bachelor Of Art Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply