Một viên đạn khối lượng m=10g bay ngang với vận tốc v1=300m/s xuyên qua tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua gỗ, | Bostonenglish.edu.vn

Bài 34: Động năng. Định lí động năng – Bài 3 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một viên đạn khối lượng m=10g bay ngang với vận tốc v1=300m/s xuyên qua tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc v2=100m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn.

Một viên đạn khối lượng m=10g bay ngang với vận tốc v1=300m/s xuyên qua tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua gỗ, đạn có vận tốc v2=100m/s. Tính lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn.

Độ dời điểm đặt lực bằng chiều dày tấm gỗ (S=5cm=0,05m).

Công của lực cản của gỗ tác dụng lên đạn:

(A= -F.S = -0,05 F) (J).

Độ biến thiên động năng khi qua tấm gỗ:

Quảng cáo

(Delta )W’đ( = {m over 2}(v_2^2 – v_1^2) = {{0,01} over 2}({100^2} – {300^2}) =  – 400(J))

Áp dụng định lý động năng:

A=(Delta )Wđ ( Leftrightarrow  – 0,05{F_C} =  – 400)

Độ lớn lực cản trung bình: F= 8000(N).

See more articles in the category: Wiki
See also  101 câu cửa miệng tiếng Anh bạn cần biết | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply