Mục lục sách giáo khoa (SGK) Hóa 9 | Bostonenglish.edu.vn

Trong chương trình hóa học lớp 9 các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn về cấu tạo vật chất xung quanh, bên cạnh đó là những biến đổi hóa học và ứng dụng của chúng trong cuộc sống lao động sản xuất. Các bạn sẽ được tiếp cận với chất hữu cơ như: các hiđrocacbon và dẫn xuất của chúng, các kiến thức nâng cao về hợp chất vô cơ như Oxit, axit, bazơ, muối; bổ sung những khái niệm mới như kim loại, phi kim, hidrocacbon, và quan trọng hơn đó là sự ăn mòn kim loại, ứng dụng của phi kim trong công nghiệp, nhiên liệu,…

Mục lục SGK Hóa 9 nhằm giúp các em dễ dàng nắm bắt được nội dung trong SGK đồng thời thuận tiện truy cập các bài viết được chia sẻ trên bostonenglish. Các bài viết được này ngắn gọn, nhấn mạnh trọng tâm nội dung, hướng dẫn giải bài tập cơ bản trong sách giáo khoa cụ thể, rõ ràng và chi tiết để các em nắm vững.

mục lục sgk hóa 9

mục lục sgk hóa 9

 

Bạn đang xem: Mục lục sách giáo khoa (SGK) Hóa 9 

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

» Bài 1: Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Khái Quát Về Sự Phân Loại Oxit

See also  Mặt Phẳng Là Gì - Đại Cương Về Đường Thẳng Và Mặt Phẳng | Bostonenglish.edu.vn

» Bài 2: Một Số Oxit Quan Trọng

» Bài 3: Tính Chất Hóa Học Của Axit

» Bài 4: Một Số Axit Quan Trọng

» Bài 5: Luyện Tập Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Axit

» Bài 6: Thực Hành Tính Chất Hóa Học Của Oxit Và Axit

» Bài 7: Tính Chất Hóa Học Của Bazơ

» Bài 8: Một Số Bazơ Quan Trọng

» Bài 9: Tính Chất Hóa Học Của Muối

» Bài 10: Một Số Muối Quan Trọng

» Bài 11: Phân Bón Hóa Học

» Bài 12: Mối Quan Hệ Giữa Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

» Bài 13: Luyện Tập Chương 1 Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

» Bài 14: Thực Hành Tính Chất Hóa Học Của Bazơ Và Muối

Chương 2: Kim Loại

» Bài 15: Tính Chất Vật Lí Của Kim Loại

» Bài 16: Tính Chất Hóa Học Của Kim Loại

» Bài 17: Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại

» Bài 18: Nhôm

» Bài 19: Sắt

» Bài 20: Hợp Kim Sắt Gang, Thép

» Bài 21: Sự Ăn Mòn Kim Loại Và Bảo Vệ Kim Loại Không Bị Ăn Mòn

» Bài 22: Luyện Tập Chương 2 Kim Loại

» Bài 23: Thực Hành Tính Chất Hóa Học Của Nhôm Và Sắt

» Bài 24: Ôn Tập Học Kì I

Chương 3: Phi Kim. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

» Bài 25: Tính Chất Của Phi Kim

» Bài 26: Clo

» Bài 27: Cacbon

» Bài 28: Các Oxit Của Cacbon

» Bài 29: Axit Cacbonic Và Muối Cacbonat

» Bài 30: Silic. Công Nghiệp Silicat

See also  Hướng dẫn sử dụng hàm ghép nối dữ liệu hai hay nhiều bảng với nhau trong Excel

» Bài 31: Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

» Bài 32: Luyện Tập Chương 3: Phi Kim – Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

» Bài 33: Thực Hành Tính Chất Hóa Học Của Phi Kim Và Hợp Chất Của Chúng

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

» Bài 34: Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hoá Học Hữu Cơ

» Bài 35: Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

» Bài 36: Metan

» Bài 37: Etilen

» Bài 38: Axetilen

» Bài 39: Benzen

» Bài 40: Dầu Mỏ Và Khí Thiên Nhiên

» Bài 41: Nhiên Liệu

» Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

» Bài 43: Thực Hành Tính Chất Của Hiđrocacbon

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Chương 5: Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime

» Bài 44: Rượu Etylic

» Bài 45: Axit Axetic

» Bài 46: Mối Liên Hệ Giữa Etilen, Rượu Etylic Và Axit Axetic

» Bài 47: Chất Béo

» Bài 48: Luyện Tập Rượu Etylic, Axit Axetic Và Chất Béo

» Bài 49: Thực Hành Tính Chất Của Rượu Và Axit

» Bài 50: Glucozơ

» Bài 51: Saccarozơ

» Bài 52: Tinh Bột Và Xenlulozơ

» Bài 53: Protein

» Bài 54: Polime

» Bài 55: Thực Hành Tính Chất Của Gluxit

» Bài 56: Ôn Tập Cuối Năm

Bên cạnh có cái nhìn tổng quan về chương trình học, các bạn sẽ chuẩn bị được bài thật tốt ở nhà nhờ có lý thuyết tóm tắt bài học, bên trong nội dung bài học còn có thí nghiệm, khái niệm và định lí cụ thể giúp các bạn nắm kiến thức vững hơn… từ đó tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, Bostonenglish cũng hy vọng Hóa Học sẽ là môn chuyên cho những bạn có khả năng nắm bắt tốt môn này ở môi trường cấp III. Chúc các em học thật tốt nhé!

See also  Post Office Là Gì - Post Office Trong Tiếng Tiếng Việt | Bostonenglish.edu.vn

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • SGK Hóa 9
  • SGK Hóa 9 PDF
  • Mục lục Hóa 8
  • Mục lục Hóa 10
  • Sách Hóa 9 Song Ngữ Pdf
  • SGK hóa 9 Online
  • Mục lục  9
  • SBT Hóa 9

 

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply