Myth Là Gì – Nghĩa Của Từ Myth | Bostonenglish.edu.vn

Myth Là Gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

myth là gì

myth là gì

Bạn đang xem: Myth Là Gì?

Danh từ

Thần thoại
Chuyện hoang đường, vật hoang đường; chuyện tưởng tượng, vật tưởng tượng
Những lời đồn.

 Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa 

noun
allegory , apologue , creation , delusion , fable , fabrication , fairy story , fancy , fantasy , fiction , figment , folk ballad , folk tale , illusion , imagination , invention , legend , lore , mythos , parable , saga , superstition , tale , tall story , tradition , folklore , mythology , anecdote , story

Từ trái nghĩa 

noun
fact , non-fiction , truth

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Myth
  • Myths
  • Myth synonym
  • Legend là gì
  • Mythology
  • How to pronounce myth
  • Folklore là gì
  • On là gì
See more articles in the category: Wiki
See also  Lời bài hát Đi Học Về, Xuân Mai | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply