N2O5 + H2O → HNO3 – N2O5 ra HNO3 | Bostonenglish.edu.vn

N2O5 ra HNO3

N2O5 + H2O → HNO3 được Bostonenglish biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng phương trình hóa học khi cho N2O5 tác dụng với nước thu được HNO3. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

n2o5 h2o

n2o5 h2o

Bạn đang xem: N2O5 + H2O → HNO3 – N2O5 ra HNO3

Phản ứng N2O5 ra HNO3

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương trình phản ứng N2O5 tác dụng với H2O

N2O5 + H2O → 2HNO3

Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Điều kiện phản ứng xảy ra giữa N2O5 và H2O

Nhiệt độ thường

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy các chất nào sau đây tan trong nước?

A. Al2O3, CaO, N2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, N2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, N2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Câu 2. Oxit nào sau đây là oxit bazơ?

A. N2O5

B. SO2

C. CaO

D. CO

Câu 3. Cho 8 gam đồng (II) oxit phản ứng với dung dịch axit clohiđric lấy dư, sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch thu được có chứa m gam muối đồng (II) clorua. Giá trị của m là:

See also  Trân Quý Là Gì - Học Cách Trân Quý | Bostonenglish.edu.vn

A. 27.

B. 15,3.

C. 20,75.

D. 13,5.

Câu 4. Hòa tan hết 11,7g hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M . Khối lượng muối thu được là :

A. 16,65 g

B. 15,56 g

C. 166,5 g

D. 155,6g

Câu 5. Để nhận biết 3 khí không màu: SO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím ẩm và dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng trên que đóm

D . Dẫn các khí vào nước vôi trong

………………………………

Trên đây Bostonenglish đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích N2O5 + H2O → HNO3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Bostonenglish xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà Bostonenglish tổng hợp và đăng tải.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • n2o5 + h2o là phản ứng gì
  • CO2 + H2O
  • co2 + h2o 
  • SO3 + H2O
  • SO2 + H2O
  • NO2 + H2O
  • CaO + H2O
  • N2O5 H2O HNO3
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply