NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O – NaHCO3 ra NaOH | Bostonenglish.edu.vn

NaHCO3 ra NaOH

NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O được Bostonenglish biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình phản ứng NaHCO3 tác dụng Ba(OH)2, sau phản ứng thu được kết tủa trắng. Hy vọng với tài liệu giúp bạn đọc viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng. Mời các bạn tham khảo.

nahco3 ba oh 2

nahco3 ba oh 2

Bạn đang xem: NaHCO3 ra NaOH

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương trình phản ứng NaHCO3 ra BaCO3

2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Điều kiện xảy ra phản ứng NaHCO3 ra BaCO3

Nhiệt độ thường

NaHCO3 tác dụng Ba(OH)2 có hiện tượng gì

Khi cho NaHCO3 vào Bari hidroxit sinh ra kết tủa trắng canxi cacbonat

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaHCO3 (natri hidrocacbonat) tác dụng vói Ba(OH)2 (Bari hidroxit) tạo thành H2O (nước) và BaCO3 (Bari cacbonat)

See also  Tính chất hoá học của Oxit, Oxit axit, Oxit bazơ và bài tập | Bostonenglish.edu.vn

Phương trình để tạo ra chất NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (sodium bicarbonate)

Na2CO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + NaHCO3 2H2+ NaCrO2 + CO2 → NaHCO3 + Cr(OH)3 Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3

Phương trình để tạo ra chất Ba(OH)2 (Bari hidroxit) (barium hydroxide)

BaCl2 + Ca(OH)2 → Ba(OH)2 + CaCl2 BaO + H2O → Ba(OH)2 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2
Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2 HCl + NaOH → H2+ NaCl (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2+ 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất Na2CO3 (natri cacbonat) (sodium carbonate)

+ 6NaOH → 3H2 + 2Na + 2Na2CO3 (NH2)2CO + NaOH → Na2CO3 + NH3 2NaOH + 2CH3COOK → 2C2H4 + K2CO3 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất BaCO3 (Bari cacbonat) (barium carbonate)

BaO + CO2 → BaCO3 Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3 Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → H2+ 2BaCO3

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch có môi trường kiềm là:

A. Na, Ba, K      B. Be, Na, Ca

C. Na, Fe, K      D. Na, Cr, K

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Các kim loại kiềm, kiềm thổ đều tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường (trừ Be không phản ứng với H2O ở bất kì nhiệt độ nào)

See also  So sánh đoạn kết hai tác phẩm Chí Phèo - Nam Cao và Vợ nhặt - Kim Lân - Cảm nhận về ý nghĩa kết thúc truyện Chí Phèo và Vợ nhặt | Bostonenglish.edu.vn

Ví dụ 2: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ca.      B. Na, K, Ba.

C. Li, Na, Mg.      D. Mg, Ca, Ba.

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Na, K, Ca đều có cấu trúc tinh thể lập phương tâm khối

Ví dụ 3: Không gặp Ba và các kim loại kiềm thổ khác trong tự nhiên ở dạng tự do vì:

A. Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.

B. Kim loại kiềm thổ hoạt động hóa học mạnh.

C. Kim loại kiềm thổ dễ tan trong nước.

D. Kim loại kiềm thổ là những kim loại điều chế bằng cách điện phân.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

Các kim loại kiểm thổ hoạt động hóa học mạnh nên trong tự nhiên chúng thường tồn tại ở dạng hợp chất.

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng NaHCO3 có hiện tượng gì

A. không hiện tượng gì

B. kết tủa trắng

C. kết tủa trắng xanh

D. có khí không màu thoát ra

Câu 2. Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong cùng một dung dịch

A. NaHCO3, Ba(OH)2

B. KCl, Na2SO4

C. CaCl2, NaNO3

D. ZnSO4, H2SO4

Câu 3. Cho các chất sau đây: MCl, NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3, NaHCO3. Số chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 1

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về 2 muối NaHCO3 và Na2CO3?

See also  Na2O + H2O → NaOH - Na2O tác dụng với H2O | Bostonenglish.edu.vn

A. Cả 2 muối đều dễ bị nhiệt phân.

B. Cả 2 muối đều tác dụng với axit mạnh giải phóng khí CO2.

C. Cả 2 muối đều bị thủy phân tạo mỗi trường kiềm yếu.

D. Cả 2 muối đều có thể tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 tạo kết tủa

……………………………………………

Trên đây Bostonenglish vừa giới thiệu tới các bạn phương trình hóa học NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Chúc các bạn học tập tốt.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • nahco3 + ba(oh)2 dư
  • nahco3 + ba(oh)2 tỉ lệ 2 1
  • nahco3 + ba(oh)2 pt ion
  • cho ba(oh)2 dư vào nahco3 và na2co3
  • nahco3 + naoh
  • NaHCO3 + BaCO3
  • NaHCO3 + BaCl2
  • ba(oh)2 + nahco3 hiện tượng
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply