NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O – H2SO4 ra Na2SO4 | Bostonenglish.edu.vn

H2SO4 ra Na2SO4

NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O được bostonenglish biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng bazơ tác dụng với axit tạo ra muối và nước. Cụ thể phương trình phản ứng ở đây cho NaOH tác dụng H2SO4. Mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình dưới đây.

h2so4 ra na2so4

h2so4 ra na2so4

Bạn đang xem: H2SO4 ra Na2SO4

NaOH tác dụng với H2SO4

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

 Phương trình phản ứng H2SO4 ra Na2SO4

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Điều kiện phản ứng xảy ra H2SO4 ra Na2SO4

Nhiệt độ thường

Các dạng bài tập

Với phương trình phản ứng trên chúng ta có thể gặp ở nhiều dạng bài tập khác nhau. Tuy nhiên, những dạng bài tập tính theo phương trình hóa học mà học sinh học ở lớp 8 dường như gặp nhiều nhất. Ở các cấp học cao hơn thường phản ứng trên sẽ chỉ là một phần nhỏ trong một bài toán phức tạp nào đấy hoặc đơn thuần chỉ là một câu hỏi trắc nghiệm hóa học thuộc phân khúc nhận biết mà thôi.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên ghi nhớ để tránh tình trạng quên mà trong đề thi nào đó lại xuất hiện bài tập liên quan tới phương trình hóa học này.
Ví dụ:
– Cho 4 gam NaOH phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4. Không lượng muối thu được sau phản ứng là bao nhiêu ?
– Cho 4 gam NaOH phản ứng với 100 gam dung dịch H2SO4 2M.
Sau khi phản ứng kết thúc dung dịch thu được có tính axit hay bazơ. Tại sao ?
Tính khối lượng muối thu được.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

See also  Biện Pháp Thi Công Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Thi Công | Bostonenglish.edu.vn

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng vói NaOH (natri hidroxit) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid)

2H2+ 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2+ 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2+ 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2+ 2Na → H2 + 2NaOH 2H2+ 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2+ 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2+ Na2SO4 + NH3 2NH3 + 3PbO → 3H2+ N2 + 3Pb

Phương trình để tạo ra chất Na2SO4 (natri sulfat) (sodium sulfate)

H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2+ Na2SO4 + NH3 Na2SO3 + MgSO4 → Na2SO4 + MgSO3

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy chất nào sau đây phản ứng được H2SO4 loãng

A. Cu, NaOH, BaCl

B. Fe, KOH, NaCl

C. Al, NaOH, Na2CO3

D. Ag, KOH, BaCl2

Câu 2. Kim loại nào sau đây không phản ứng được H2SO4 đặc nguội?

A. Cu

B. Zn

C. Ag

D. Al

Câu 3. Trung hòa 300 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là:

See also  Cách tính hoá trị của nguyên tố trong hợp chất và bài tập áp dụng | Bostonenglish.edu.vn

A. 100 g

B. 130 g

C. 150 g

D. 120 g

Câu 4. Trung hòa 150ml dung dịch NaOH 2M bằng V (ml) dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V bằng

A. 150 ml

B. 0,2 lít

C. 0,1 lít

D. 100 ml

………………………………

Bostonenglish đã gửi tới bạn phương trình hóa học NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O, mong rằng qua bài viết này sẽ giúp các bạn có thể vận dụng dụng tốt vào các dạng bài tập cũng như học tập trên lớp. Mời các bạn cùng tham khảo thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 10.

Chúc các bạn học tập tốt.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Na2SO4 ra BaSO4
  • H2SO4 ra H2O
  • H2SO4 Na2SO4
  • H2so4 Công gì ra BaSO4
  • h2so4 + naoh
  • H2SO4 + Na2CO3
  • h2so4 + na2so3
  • CuO + H2SO4
See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply