Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân Hóa. | Bostonenglish.edu.vn

Bài 12: Đặc điểm tính chất kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường – Câu 2 trang 41 SGK Công nghệ 10. Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hóa học.

Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hóa học.

_ Đặc điểm:

+ Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lê chất dinh dưỡng cao, ví dụ (NH4)2CO chỉ có một loại chất dinh dưỡng là đạm, chứa tới 46% N nguyên chất.

+ Dễ tan (trừ lân) nên dễ hấp thụ, hiệu quả nhanh.

+ Không có tác dụng cải tạo đất, bón nhiều đạm và kali đất bị chua

Quảng cáo

_ Cách sử dụng:

+ Do có tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan và hiệu quả nhanh nên phân đạm, kali dùng để bón thúc là chính. Phân đạm, kali cũng có thể bỏ lót nhưng phải bón với lượng nhỏ

+ Phân lân khó hòa tan nên dùng để bón lót, để có thời gian cho phân bón hòa tan

+ Phân hỗn hợp NPK có thể dùng bón lót hoặc bón thúc 

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Dãy hoạt động hoá học của kim loại, ý nghĩa, cách nhớ và bài tập | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply