Nêu những ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp. | Bostonenglish.edu.vn

Bài 21: Ôn tập chương 1 – Câu 3 trang 64 SGK Công nghệ 10. Nêu những ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp.

Nêu những ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp.

Dựa vào đặc điểm của tế bào thực vật là có tính toàn năng và có khả năng phản phân hoá, người ta có thể điều khiển một cách định hướng tế bào thực vật, nuôi cấy trong môi trường nhân tạo cho phát triển thành mô, cơ quan và cây trưởng thành. Đó là phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Quy trình gồm các khâu:

– Chọn vật liệu nuôi cấy, thường là tế bào mô phân sinh.

– Khử trùng vật liệu

– Tạo chồi trong môi trường nhân tạo

Quảng cáo

– Tạo rễ trong môi trường nhân tạo có bổ sung chất kích thích sinh trưởng: aNAA, IBA.

– Cấy cây trong môi trường thích ứng

– Trồng cây trong vườn ươm

See more articles in the category: Wiki
See also  Đừng đi theo những lối mòn, hãy băng qua những nơi chưa có dấu chân người để tìm một con đường. Anh chị hãy viết một bài văn bàn luận về ý trên - Bài văn mẫu lớp 11 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply