Nguyên nhân thay đổi của khí áp | Bostonenglish.edu.vn

Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính – Nguyên nhân thay đổi của khí áp. Nhiệt độ tăng, không khí nở ra, tỉ trọng giảm đi, khí áp giảm. Nhiệt độ giảm, không khí co lại, tỉ trọng tăng nên khí áp tăng.

 Nguyên nhân thay đổi của khí áp

a) Khí áp thay đổi theo độ cao

Càng lên cao không khí càng loãng, sức nén càng nhỏ, do đó khí áp giảm.

b) Khí áp thay đổi theo nhiệt độ

Quảng cáo

– Nhiệt độ tăng, không khí nở ra, tỉ trọng giảm đi, khí áp giảm.
– Nhiệt độ giảm, không khí co lại, tỉ trọng tăng nên khí áp tăng.

c) Khi áp thay đổi theo độ âm

Không khí chứa nhiều hơi nước khí áp cũng giảm. Vi cùng khí áp và nhiệt độ như nhau, thì một lít hơi nước nhẹ hơn một lít không khí khô. Khi nhiệt độ cao khi hơi nước bốc lên nhiều chiếm dần chỗ của không khí khô và làm cho khí áp giảm, điều này xảy ra ở vùng áp thấp xích đạo.

See more articles in the category: Wiki
See also  CÁCH TÌM VÀ XÓA DỮ LIỆU TRÙNG LẶP CỦA Ô TRONG EXCEL | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply