NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl – Nh4Cl tác dụng với NaOH | Bostonenglish.edu.vn

Nh4Cl tác dụng với NaOH

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl được Bostonenglish.edu.vn biên soạn là phản ứng NH4Cl tác dụng với NaOH sau phản ứng có khí mùi khai bay lên, giúp bạn đọc viết và cân bằng chính xác phản ứng ứng NH4Cl ra NH3. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng NH4Cl ra NH3 đã cân bằng

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

2. Phương trình ion rút gọn NH4Cl cộng NaOH

NH4+ + OH → NH3 + H2O

3. Điều kiện NH4Cl tác dụng với NaOH

Cho NH4Cl tác dụng với dung dịch NaOH, điều kiện: Nhiệt độ

4. Hiện tượng phản ứng khi cho NH4Cl tác dụng với NaOH

Khi cho NH4Cl tác dụng với dung dịch NaOH, xuất hiện bọt khí có mùi khai do khí Amoniac (NH3) sinh ra

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Muối được làm bột nở trong thực phẩm là

See also  Bbpress Là Gì - Download Bbpress | Bostonenglish.edu.vn

A. (NH4)2CO3.

B. Na2CO3.

C. NH4HCO3

D. NH4Cl

Câu 2. Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là:

A. 3,0M.

B. 1,0M.

C. 2,0M.

D. 2,5M.

Xem đáp án

Đáp án D

NH4+ + OH→ NH3 + H2O

Theo PTHH: nOH– = nNH3 = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol

=> CM = n : V = 0,25 : 0,1 = 2,5M

Câu 3. Thí nghiệm nào dưới đây không xảy ra phản ứng

A.  Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl đun nóng.

B. Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

C. Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư.

D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl loãng.

Câu 4. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn HCO3‑ + OH → CO32- + H2O:

A. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

B. NH4HCO3 + 2KOH → K2CO3 + NH3 + 2H2O

C. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

D. Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Trên đây Bostonenglish.edu.vn vừa giới thiệu tới các bạn bài viết NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply