Những trạng nguyên nổi danh lịch sử – Trắc nghiệm kiến thức lịch sử | Bostonenglish.edu.vn

Trắc nghiệm kiến thức lịch sử

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn có biết nhiều về các vị trạng nguyên trong lịch sử nước ta. Hãy thử tài hiểu biết của bạn về các vị trạng nguyên nổi tiếng trong lịch sử nước ta thông qua bài trắc nghiệm Những trạng nguyên nổi danh lịch sử.

Mời bạn tham khảo thêm các bài trắc nghiệm lịch sử sau:

Tỉnh nào có nhiều vua nhất nước ta?

Việt Nam có bao nhiêu Tết cổ truyền?

Trạng nguyên Việt nào hiện còn hậu duệ ở Triều Tiên?

 • 1. Ai được xem là bậc khai khoa của nền khoa bảng nước ta?

  Năm 1075, nhà Lý mở khoa thi đầu tiên trong lịch sử nước ta. Lê Văn Thịnh Đỗ đầu, được coi là bậc khai khoa của nền khoa bảng.

 • 2. Người được phong danh hiệu trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử nước ta là ai?

  Danh hiệu trạng nguyên lần đầu được phong tặng lần đầu tại khoa thi năm 1247. Năm đó, người đỗ đầu là Nguyễn Hiền

 • 3. Trong 3 người dưới đây, ai là người từng được phong “Lưỡng quốc Trạng nguyên”?

  Cả 3 người đều được triều đình Việt Nam và Trung Quốc phong danh hiệu trạng nguyên.

 • 4. Tại thời điểm đỗ đầu kỳ thi năm 1247, trạng nguyên Nguyễn Hiền bao nhiêu tuổi?

  Trong khoa thi tháng 2 năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (1247) đời vua Trần Thái Tông, Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi. Ông là trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử nước ta.

 • 5. Vị trạng nguyên nào gắn với giai thoại “Giương cung bắn Mặt trời”?

  Mạc Đĩnh Chi chính là trạng nguyên gắn liền với giai thoại này khi khảng khái đối đáp thẳng thừng với vua Nguyên.

 • 6. Trạng Bùng là biệt hiệu của ai?

  Phùng Khắc Khoan còn được gọi là Trạng Bùng vì ông sinh ở làng Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất (nay thuộc Hà Nội).

 • 7. Ai là vị trạng nguyên đầu tiên được khắc tên trên văn bia tại Văn Miếu Quốc Tử Giám?

  Trạng nguyên Nguyễn Trực đỗ đầu năm 1442 và là người đầu tiên được khắc tên lên văn bia (năm 1484).

 • 8. Vị trạng nguyên đầu tiên ở nước ta xuất gia đi tu là ai?

  Lý Đạo Tái (125-1334) là trạng nguyên đầu tiên xuống tóc đi tu với pháp danh Huyền Quang.

 • 9. Ai được xem là trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử khoa bảng nước ta?

  Trịnh Tuệ đỗ trạng nguyên năm 1736 và là trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử khoa bảng.

 • 10. Tỉnh nào hiện nay là nơi có nhiều người đỗ trạng nguyên nhất trong lịch sử khoa bảng nước ta?

  Tính từ năm 1075 đến năm 1736 (năm cuối cùng lấy học vị trạng nguyên), Bắc Ninh là tỉnh có nhiều trạng nguyên nhất với 16 người.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
See also  Loại bỏ liên kết tới file khác bằng VBA
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply