Nội dung của phương pháp so sánh – Đề cương ôn tập môn Phân tích hoạt động kinh doanh | Bostonenglish.edu.vn

Đề cương ôn tập môn Phân tích hoạt động kinh doanh

VnDoc xin giới thiệu bài Nội dung của phương pháp so sánh được chúng tôi sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức môn học một cách tốt hơn để có thể học và hoàn thành bài thi môn học một cách hiệu quả.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

So sánh bằng số tuyệt đối

So sánh bằng số tuyệt đối sẽ cho biết khối lượng, quy mô mà doanh nghiệp đạt được vượt (+) hay hụt (-) của các chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ phân tích với kỳ gốc biểu hiện bằng thước đo thích hợp (giá trị, hiện vật hay thời gian).

Ví dụ: So sánh chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất (GO) kỳ phân tích với kỳ kế hoạch.

DGO = GO1 – GOk

Trong đó: DGO: Mức biến động tuyệt đối tổng giá trị sản xuất

GO1 : Tổng giá trị sản xuất kỳ phân tích

GOk: Tổng giá trị sản xuất kỳ kế hoạch

So sánh bng số tương đối

Mục đích: Phản ánh kết cấu mối quan hệ, tốc độ phát triển và mức độ phổ biến của các chỉ tiêu kinh tế.

See also  H2S + NaOH → Na2S + H2O - H2S ra Na2S | Bostonenglish.edu.vn

Các loại số tương đối thường sử dụng trong phân tích kinh doanh:

Số tương đối kế hoạch

Phản ánh mức độ mà doanh nghiệp cần phải thực hiện.

Ví dụ: Chỉ tiêu tỷ lệ hạ giá thành kế hoạch của sản phẩm có thể so sánh được: Phản ánh nhiệm vụ mà doanh nghiệp đặt ra trong kế hoạch về tốc độ hạ thấp giá thành của các sản phẩm so sánh được.

Số tương đối phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch

Dùng để đánh giá việc thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế.

Có thể sử dụng ở nhiều dạng như sau:

Dạng đơn giản:

Chỉ có tác dụng đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế mà không phản ánh được chất lượng công tác.

* Dạng liên hệ:

Để đánh giá chính xác tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế, qua đó nêu bật được chất lượng công tác khi phân tích dùng kỹ thuật so sánh liên hệ bằng cách liên hệ tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế với tình hình thực hiện kế hoạch của một chỉ tiêu khác có liên quan.

* Dạng kết hợp:

Kỹ thuật so sánh bằng số tương đối ở dạng giản đơn hay so sánh liên hệ chỉ mới giúp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và chất lượng công tác mà chưa xác định được qui mô (mức độ) biến động cụ thể của chỉ tiêu. Do vậy, để khắc phục điều này khi phân tích chúng ta sử dụng dạng kết hợp để tính ra mức độ biến động tương đối của chỉ tiêu thể hiện bằng số tuyệt đối (còn gọi là số biến động tương đối).

See also  Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch? | Bostonenglish.edu.vn

Số tương đối kết cấu

Phản ánh tỷ trọng của từng bộ phận chiếm trong tổng thể. Thông qua số tương đối kết cấu, các nhà phân tích chỉ rõ: trong một tổng thể, từng bộ phận cấu thành chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm.

—————————————

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Nội dung của phương pháp so sánh về đặc điểm của so sánh bằng số tuyệt đối, số tương đối phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch, so sánh bằng số tương đối…

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Nội dung của phương pháp so sánh. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu Cao đẳng – Đại học cũng như Cao học khác để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply