Nội dung của quản lý dự án đầu tư – Đề cương ôn tập môn Lập và phân tích dự án đầu tư | Bostonenglish.edu.vn

Đề cương ôn tập môn Lập và phân tích dự án đầu tư

Nội dung của quản lý dự án đầu tư được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn nắm bắt kiến thức để hoàn thành bài thi môn học một cách hiệu quả

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

1. Phân tích cơ hội đầu tư

* Tư cách pháp nhân của chủ đầu tư

* Cơ sở pháp lý để hình thành dự án

– Khi lập dự án đầu tư trước hết căn cứ vào các chủ trương, chính sách Pháp luật của nhà nước

– Nguồn gốc các tài liệu làm cơ sở pháp lý sử dụng

– Xuất xứ của vấn đề và các căn cứ pháp lý

– Phân tích các kết quả điều tra điều kiện kinh tế tự nhiên, xã hội, các đặc trưng về quy

hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, của khu vực và của Nhà nước

– Dựa vào những nguyên tắc về đầu tư của nhà nước mà dự án đầu tư đang hướng đến

See also  Con Chiên Là Gì - Con Chiên Là Con Gì | Bostonenglish.edu.vn

– Phân tích mục tiêu của dự án

* Phân tích tình hình thị trường.

Đánh giá về nhu cầu hiện tại của sản phẩm, dự báo nhu cầu tương lai về số lượng, chất lượng, giá cả.… của sản phẩm mà dự án dự định triển khai sản xuất

– Dự báo tuổi thọ còn lại của sản phẩm là khoảng thời gian sản phẩm còn được thị trường chấp nhận

– Dự kiến khả năng chiếm lĩnh, thâm nhập thị trường của sản phẩm trong hiện tại và tương lai

* Ưu thế sản phẩm trên thị trường, khả năng đầu tư của doanh nghiệp

– Phân tích tính ưu việt, những hạn chế của sản phẩm về mặt chất lượng, hình thức, mẫu mã… và hướng khắc phục.

– Phân tích khả năng đầu tư dự án dựa trên các yếu tố về nguồn nhân lực của doanh nghiệp

* Phân tích các yếu tố lựa chọn sản phẩm, sản lượng trên cơ sở phân tích các yếu tố thị trường

2. Sự cần thiết xây dựng dự án

* Mục đích, yêu cầu của dự án

– Tùy thuộc vào loại dự án, quy mô, điều kiện của môi trường đầu tư

– Xác định tính phù hợp và khả thi về mặt chính sách, điều kiện chính trị, kinh tế – xã hội khu vực hình thành dự án.

– Tính phù hợp và khả thi về mặt kỹ thuật, công nghệ, điều kiện tổ chức, quản lý, các yếu tố tài chính; tính khả thi về mặt thị trường và một số vấn đề cá biệt.

See also  Trường Dữ Liệu Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

– Xác định rõ đặc điểm của sản phẩm dự tính sản xuất và chỉ rõ thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án

– Xác định quy mô, năng lực sản xuất mà dự án định đầu tư

– Dự kiến lịch trình sản xuất

* Ý nghĩa của dự án

Nêu được tính khả thi về mặt hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án

—————————————

Chúng tôi đã giới thiệu nội dung bài Nội dung của quản lý dự án đầu tư về phân tích cơ hội đầu tư và sự cần thiết xây dựng dự án…

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn bài Nội dung của quản lý dự án đầu tư. Các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu của các môn học trong Cao đẳng – Đại học cũng như Cao học khác để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply