Phân biệt lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn, bộ máy | Bostonenglish.edu.vn

Bài 10 trang 38 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Phân biệt lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi.

Phân biệt lưới nội chất hạt, lưới nội chất trơn, bộ máy Gôngi.

  Lưới nội chất hạt Lưới nội chất trơn Bộ máy Gôngi
Vị trí Nằm trong tế bào chất gần nhân Nằm trong tế bào chất, xa nhân. Nằm trong tế bào chất
Hình dạng cấu trúc

– Tạo thành hệ thống các xoang dẹp và ống thông nhau trên màng có gắn các hạt Ribôxôm.

– Màng đơn

– Tạo thành kênh hẹp nối với nhau và phân bố khắp tế bào chất, không đính hạt Ribôxôm,

– Màng đơn

Quảng cáo

– Gồm hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau(Nhưng tách biệt nhau) theo hình vòng cung.

– Màng đơn

Chức năng Tổng hợp Prôtêin xuất bào và các Prôtêin cấu tạo nên màng tế bào Tổng hợp Lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc hại đối với tế bào

– Gắn nhóm Cacbonhiđrat vào  Prôtêin được tổng hợp ở lưới nội chất hạt; tổng hợp một số Hoocmôn, từ đó cũng tạo ra các túi có màng bao bọc 
(như túi tiết, Lizôxôm)

– Thu gom, bao gói, biến đổi và phân phối các sản phẩm đã được tổng hợp.
 


Quảng cáo

Bài trướcBài 9 trang 38 SBT Sinh 10: Phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
Bài tiếp theoBài 13 trang 40 bài tập SBT Sinh 10:Tế bào nào trong các tế bào sau tế bào biểu bì, tế bào hồng cầu,

See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn cách cắt móng tay vuông oval chuẩn siêu hot 2021 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply