Phân biệt ‘zero’ và ‘no’ trong tiếng Anh – Cách sử dụng của zero và no trong tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Cách sử dụng của zero và no trong tiếng Anh

Phân biệt ‘zero’ và ‘no’ trong tiếng Anh

Hẳn là tất cả người học tiếng Anh đều biết hai từ quen thuộc ‘zero’ và ‘no’. Tuy nhiên, vẫn không ít người nhầm lẫn trong việc sử dụng hai từ này. Để giúp các bạn giải đáp thắc mắc đó, trong bài viết này, VnDoc sẽ giới thiệu cách phân biệt hai từ ‘zero’ và ‘no’ trong tiếng Anh qua các điểm giống và khác nhau. Sau đây mời bạn tham khảo.

Phân biệt động từ DO và MAKE

Mẹo phân biệt “learn” và “study”

Phân biệt UNDER và BELOW

I. Sư giống nhau giữa zero và no

Cả ‘zero‘ và ‘no‘ đều đứng trước danh từ không đếm được, số ít hay số nhiều và cả hai từ đều gần bằng nghĩa với ‘not any‘:

1. Cách dùng của ‘zero’

‘Zero’ luôn đứng trước một danh từ số nhiều đếm được:

Ví dụ:

Zero degrees centigrade is the same as 32 degrees Fahrenheit.

0 độ C thì bằng 32 độ. (‘degrees’ – đếm được, số nhiều).

‘Zero’ đi với được hầu hết mọi danh từ không đếm được:

Ví dụ:

We are likely to see zero growth on the stock market this year.

Chúng tôi muốn chứng kiến tốc độ tăng trưởng bằng không trên thị trường chứng khoán năm nay.

Tương tự với câu:

See also  Nội dung, phương hướng của tổ chức và định mức lao động - Đề cương ôn tập môn Tổ chức lao động khoa học | Bostonenglish.edu.vn

We are not likely to see any growth on the stock market this year.

Chúng tôi không muốn chứng kiến tốc độ tăng trưởng bằng không trên thị trường chứng khoán năm nay.

2. Cách dùng của ‘no’

Khi đi với danh từ đếm được, ‘no’ thường đi với danh từ số nhiều, sẽ tạo cảm giác dễ nghe và dễ hiểu hơn cho người nghe:

Ví dụ:

It was early December and there were no leaves on the trees.

Vào đầu tháng 12 không còn chiếc lá nào trên cây.

No dogs, unless they are on a lead, are allowed in the flower garden.

Chó không được phép vào vườn hoa chỉ trừ khi có người dẫn đi.

No road accidents were reported in Chelsea throughout August.

Không có tai nạn nào được ghi nhận tại Chelsea trong tháng 8.

He must lead a lonely life in that village: he has no wife and no children.

Anh ta phải sống một cuộc đời đơn độc trong ngôi làng đó: Anh ta không có vợ và cũng chẳng có con.

II. Sự khác nhau giữa zero và no

1. Cách dùng của ‘zero’

‘Zero’ là một số đếm có nghĩa là 0 và chúng ta có thể dùng ‘zero’ tương tự như các số đếm bình thường khác.

Ví dụ:

If you don’t learn hard, you will get zero mark in the final exam.

Nếu bạn không học tập chăm chỉ, bạn sẽ bị điểm không trong kì thi cuối năm.

2. Cách dùng của ‘no’

See also  Xử lý dữ liệu ngày tháng cho đúng quy chuẩn Excel | Bostonenglish.edu.vn

‘No’ là một lượng từ diễn tả số lượng giống như ‘all’, ‘every’, ‘many’, ‘some’, ‘any’, ‘each’, ‘either’, ‘one’, ‘another’. Từ này có nghĩa gần giống với ‘not’ hoặc ‘not any’ và thường được sử dụng khi người nói muốn nhấn mạnh.

Hãy so sánh những câu sau:

Ví dụ:

I have no idea what he is referring to. (nhấn mạnh hơn)

Tôi không biết anh ấy đang nói về điều gì.

So với:

I don’t have any idea what he is referring to. (kém nhấn mạnh hơn)

Ví dụ:

No students from the secondary school in New Town achieved the highest grades in their end-of-year exam. (nhấn mạnh hơn)

Không một học sinh nào ở trường trung học cơ sở tại New Town đạt điểm cao nhất trong kì thi cuối năm.

Và:

There weren’t any students from the secondary school in New Town who achieved the highest grades in their end-of- year exam. (kém nhấn mạnh hơn)

Ví dụ:

I’m sorry. I’ve got no time for that this afternoon. (nhấn mạnh hơn)

Xin lỗi, chiều nay tôi không có thời gian cho việc này.

Và:

I’m sorry. I haven’t got any time for that this afternoon. (kém nhấn mạnh hơn)

Trên đây là một số điểm giống và khác giữa ‘zero‘ và ‘no‘ trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về hai từ này, đồng thời biết cách vận dụng một cách phù hợp.

VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply