Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Nội dung chương trình học lớp 1 năm học mới | Bostonenglish.edu.vn

TUẦN

TIẾT

Tên chủ đề

Phân bổ nội dung dạy học

1

1

CĐ1: Mỹ thuật trong nhà trường (1 TIẾT)

3 nội dung:

– Sản phẩm mĩ thuật

– Mĩ thuật do ai tạo nên

– Đồ dùng mĩ thuật

2, 3

1, 2

CĐ2: Sáng tạo từ những chấm màu (4 TIẾT)

– Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

4, 5

3, 4

– Hoạt động Thảo luận

– Hoạt động Vận dụng

6

1

CĐ3: Nét vẽ của em (3 TIẾT)

– Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

7, 8

2, 3

– Hoạt động Thảo luận

– Hoạt động Vận dụng

9, 10

1, 2

CĐ 4: Sáng tạo từ những hình cơ bản (4 TIẾT)

– Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

11, 12

3, 4

– Hoạt động Thảo luận

– Hoạt động Vận dụng

13, 14

1, 2

CĐ 5. Màu cơ bản trong Mỹ thuật (4 TIẾT)

– Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

15, 16

3, 4

– Hoạt động Thảo luận

– Hoạt động Vận dụng

17

1

Đánh giá định kỳ cuối học kỳ I

18, 19

1, 2

CĐ 6. Sáng tạo từ những khối cơ bản (4 TIẾT)

– Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

20, 21

3, 4

– Hoạt động Thảo luận

See also  Cách làm giỏ đựng quà Noel đẹp lung linh - Tự làm giỏ đựng quà Giáng sinh bằng vải dạ cực đẹp | Bostonenglish.edu.vn

– Hoạt động Vận dụng

22, 23

1, 2

CĐ 7. Hoa quả (4 TIẾT)

– Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

– Hoạt động Thảo luận

24, 25

3, 4

– Hoạt động Vận dụng

26, 27

1, 2

CĐ 8. Người thân của em (4 TIẾT)

– Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

– Hoạt động Thảo luận

28, 29

3, 4

– Hoạt động Vận dụng

30, 31

1, 2

CĐ 9. Em là học sinh lớp 1

(4 TIẾT)

– Hoạt động Quan sát

– Hoạt động Thể hiện

– Hoạt động Thảo luận

32, 33

3, 4

– Hoạt động Vận dụng

34

1

Đánh giá định kỳ cuối năm

35

1

Trưng bày sản phẩm (có thể sắp xếp ở Tuần 18, tương ứng với 18 tuần thực học ở học kì I).

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply