Phân phối chương trình Tin học 6 Kết nối tri thức – Kế hoạch dạy học lớp 6 môn Tin học | Bostonenglish.edu.vn

Kế hoạch dạy học lớp 6 môn Tin học

Phân phối chương trình Tin học 6 Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu Kế hoạch bài dạy môn Tin học sách mới chương trình giáo dục phổ thông. Mời các thầy cô tham khảo, soạn bài, chuẩn bị cho năm học sắp tới.

>> Tham khảo: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 6

1. Kế hoạch dạy học Tin học 6 trong một học kì

Tiết

Tên bài

Thực hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

3, 4

Bài 2. Xử lí thông tin

5, 6

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Chủ đề 2

Mạng máy tính và Internet

7, 8

Bài 4. Mạng máy tính

9, 10

Bài 5. Internet

Chủ đề 3

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

11, 12

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

1

13,14

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

1 hoặc 2

15, 16

Bài 8. Thư điện tử

1 hoặc 2

Chủ đề 4

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

17, 18

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

19

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ

Chủ đề 5

Ứng dụng Tin học

20, 21

Bài 10. Sơ đồ tư duy

1

22, 23

Bài 11. Định dạng văn bản

1 hoặc 2

24, 25

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

1 hoặc 2

26

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

1

27

Bài 14.Thực hành tổng hợp: Hoàn thành sổ lưu niệm

1

Chủ đề 6

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

28, 29

Bài 15.Thuật toán

30, 31

Bài 16.Các cấu trúc điều khiển

32, 33

Bài 17. Chương trình máy tính

1 hoặc 2

34

Ôn tập

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ

2. Kế hoạch dạy học Tin học 6 trong 2 học kì

Phương án 2. Học trong hai học kỳ. Có thể chọn một trong hai cách:

  • 01 tiết/tuần rải đều trong cả năm học
  • 02 tiết/tuần đan xen (theo tuần) với môn Công nghệ

HỌC KỲ 1

Tiết

Tên bài

Thực hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

3, 4

Bài 2. Xử lí thông tin

5, 6

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Chủ đề 2

Mạng máy tính và Internet

7, 8

Bài 4. Mạng máy tính

9, 10

Bài 5. Internet

11

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

Chủ đề 3

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

12, 13

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

1

14,15

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

1 hoặc 2

16, 17

Bài 8. Thư điện tử

1 hoặc 2

18

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

Chủ đề 4

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

19, 20

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

Chủ đề 5

Ứng dụng Tin học

21, 22

Bài 10. Sơ đồ tư duy

1

23, 24

Bài 11. Định dạng văn bản

1 hoặc 2

25, 26

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

1 hoặc 2

27

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

1

28

Bài 14. Hoàn thành sổ lưu niệm.

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

Chủ đề 6

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

29, 30

Bài 15.Thuật toán

31, 32

Bài 16.Các cấu trúc điều khiển

33, 34

Bài 17. Chương trình máy tính

1 hoặc 2

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Bài 23.Thực Hành Xây dựng thực đơn | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply