Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật? | Bostonenglish.edu.vn

Bài 1. Pháp luật và đời sống – Câu 1 trang 14 SGK GDCD lớp 12. Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật?

Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật? 

GỢI Ý LÀM BÀI

–   Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

–    Để quản lí xã hội, mỗi nhà nước cần phải xây dựng và ban hành hệ thống quy tắc xử sự chung áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội, làm cho mọi hoạt động của cá nhân, tổ chức diễn ra trong vòng ổn định, trật tự. Hệ thống quy tắc xử sự chung đó được gọi là pháp luật. Đó là các chuẩn mực về những việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn cách chuyển file Excel về định dạng 97-2003 đơn giản nhất | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply