Pháp luật mang bản chất xã hội – Pháp luật là gì? | Bostonenglish.edu.vn

Pháp luật là gì?

Bostonenglishxin gửi tới bạn đọc bài viết Pháp luật mang bản chất xã hội để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết sẽ cho ta thấy được khái niệm về pháp luật, pháp luật mang bản chất xã hội. Mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

Bạn đang xem: Pháp luật là gì?

Câu hỏi: Pháp luật mang bản chất xã hội, vì pháp luật

A. đứng trên xã hội.

B. phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền.

C. luôn tồn tại trong mọi xã hội.

D. bắt nguồn từ đời sống xã hội.

Lời giải

Đáp án đúng: D. bắt nguồn từ đời sống xã hội.

Bản chất của pháp luật còn thể hiện thông qua tính xã hội của pháp luật. Tính xã hội của pháp luật thể hiện thực tiễn pháp luật là kết quả của sự “chọn lọc tự nhiên” trong xã hội. Các quy phạm pháp luật mặc dù do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, tuy nhiên chỉ những quy phạm nào phù hợp với thực tiễn mới được thực tiễn giữ lại thông qua nhà nước, đó là những quy phạm “hợp lý”, “khách quan” được số đông trong xã hội chấp nhận, phù hợp với lợi ích của đa số trong xã hội.

Pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Nguồn gốc của pháp luật

Những nguyên nhân làm phát sinh nhà nước cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật.

Xã hội cộng sản nguyên thủy (CSNT), tập quán và tín điều tôn giáo là các quy phạm xã hội. Khi chế độ tư hữu xuất hiện và xã hội phân chia giai cấp thì tập quán không còn phù hợp (vì tập quán thể hiện ý chí chung của tất cả mọi người trong thị tộc). Trong điều kiện lịch sử mới, khi xung đột giai cấp diễn ra ngày càng gay gắt và cuộc đấu tranh giai cấp là không thể điều hòa được thì cần thiết phải có một loại quy phạm mới thể hiện ý chí của giai cấp thống trị để thiết lập một trật tự mới, đó chính là quy phạm pháp luật.

Pháp luật là hệ thống các quy phạm do nhà nước ban hành, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Pháp luật ra đời cùng với nhà nước, là công cụ sắc bén để thực hiện quyền lực nhà nước, duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Nhà nước và pháp luật đều là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp.

Như vậy, pháp luật ra đời do nhu cầu xã hội để quản lý một xã hội đã phát triển ở một giai đoạn nhất định, giai đoạn xã hội đã phát triển quá phức tạp, đã xuất hiện những giai cấp có lợi ích đối lập với nhau và nhu cầu chính trị – giai cấp để bảo vệ lợi ích cho giai cấp, lực lượng thống trị về kinh tế và chính trị trong xã hội.

See also  Cách tùy chọn dán ảnh bảng biểu Excel vào Powerpoint

Bản chất của pháp luật

Bản chất của pháp luật gồm có 02 thuộc tính sau đây:

* Bản chất giai cấp của pháp luật

Bản chất của pháp luật cũng giống như nhà nước là tính giai cấp của nó, không có “pháp luật tự nhiên” hay pháp luật không có tính giai cấp.

– Tính giai cấp của pháp luật trước hết ở chỗ, pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị, nội dung của ý chí đó đựơc quy định bởi điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp thống trị. Nhờ nắm trong tay quyền lực nhà nước, giai cấp thống trị đã thông qua nhà nước để thể hiện ý chí của giai cấp mình một cách tập trung thống nhất, hợp pháp hoá ý chí của nhà nước, được nhà nước bảo hộ thực hiện bằng sức mạnh của nhà nước.

– Tính giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh của pháp luật. Mục đích của pháp luật trước hết nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Vì vậy, pháp luật là nhân tố để điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm hướng các quan hệ xã hội phát triển theo một trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Với ý nghĩa đó, pháp luật chính là công cụ để thực hiện sự thống trị giai cấp.

Ví dụ về bản chất giai cấp của pháp luật:

Pháp luật chủ nô là pháp luật của giai cấp chủ nô do giai cấp này đặt ra trước hết là vì lợi ích của nó. Pháp luật chủ nô quy định công khai quyền lực vô hạn của chủ nô và tình trạng vô quyền của giai cấp nô lệ.

* Bản chất xã hội của pháp luật

– Bản chất của pháp luật còn thể hiện thông qua tính xã hội của pháp luật. Tính xã hội của pháp luật thể hiện thực tiễn pháp luật là kết quả của sự “chọn lọc tự nhiên” trong xã hội. Các quy phạm pháp luật mặc dù do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, tuy nhiên chỉ những quy phạm nào phù hợp với thực tiễn mới được thực tiễn giữ lại thông qua nhà nước, đó là những quy phạm “hợp lý”, “khách quan” được số đông trong xã hội chấp nhận, phù hợp với lợi ích của đa số trong xã hội.

– Giá trị xã hội của pháp luật còn thể hiện ở chỗ, quy phạm pháp luật vừa là thước đo của hành vi con người, vừa là công cụ kiểm nghiệm các quá trình, các hiện tượng xã hội, là công cụ để nhận thức xã hội và điều chỉnh các quan hệ xã hội, hướng chú ý vận động, phát triển phù hợp với các quy luật khách quan.

Đặc điểm của pháp luật

Pháp luật có 03 đặc điểm (dấu hiệu) cơ bản sau đây:

* Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

Pháp luật do Nhà nước ban hành thông qua rất nhiều những trình tự thủ tục chặt chẽ và phức tạp với sự tham gia của rất nhiều các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và các cá nhân nên pháp luật luôn có tính khoa học, chặt ché, chính xác trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.

See also  Beige Là Màu Gì - MàU Be Là MàU Gì | Bostonenglish.edu.vn

Pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp, trong đó các biện pháp cưỡng chế nhà nước rất nghiêm khắc như phạt tiền, phạt tù có thời hạn, tù chung thân … Với sự bảo đảm của nhà nước đã làm cho pháp luật luôn được các tổ chức và cá nhân tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả trong đời sống xã hội.

* Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, gồm nh
ững quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung

Pháp luật gồm các quy tắc xử sự chung, được thể hiện trong những hình thức xác định, có kết cấu logic rất chặt chẽ và được đặt ra không phải xuất phát từ một trường hợp cụ thể mà là sự khái quát hóa từ rất nhiều những trường hợp có tính phổ biến trong xã hội. Điều này đã làm cho quy định pháp luật có tính khái quát hóa cao, là những khuôn mẫu điển hình để các chủ thể (tổ chức, cá nhân) thực hiện theo khi gặp phải những tình huống mà pháp luật đã dự liệu.

Pháp luật mang tính bắt buộc chung, các quy định pháp luật được dự liệu không phải cho một tổ chức hay cá nhân cụ thể mà cho tất cả các tổ chức và cá nhân có liên quan. Xuất phát từ vị trí, vai trò của nhà nước trong xã hội (tổ chức đại diện chính thức cho toàn xã hội), nên pháp luật là bắt buộc đối với tất cả, việc thực hiện pháp luậ

* Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về hình thức:

Pháp luật luôn được thể hiện dưới những hình thức phải nhất định, nói cách khác, những quy định pháp luật phải được chứa đựng trong các nguồn luật như tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật … Sự xác định chặt chẽ về hình thức là điều kiện để phân biệt giữa pháp luật với những quy định không phải là pháp luật, đồng thời, cũng tạo nên sự thống nhất, chặt chẽ, rõ ràng, chính xác về nội dung của pháp luật.

Ngoài các đặc điểm cơ bản nói trên, pháp luật còn có những điểm khác nữa như tính ổn định, tính hệ thống …

Vai trò của pháp luật

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là công cụ không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới.

– Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội

– Pháp luật là phương tiện thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi công dân.

Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

Câu hỏi: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

A. Đứng trên xã hội.

B. Phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền.

C. Luôn tồn tại trong mọi xã hội.

D. Bắt nguồn từ đời sống xã hội

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án D – Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ đời sống xã hội.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Lý do chọn đáp án D là Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ đời sống xã hội?

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình.

See also  Physique Là Gì - Nghĩa Của Từ Physique | Bostonenglish.edu.vn

Bản chất giai cấp của pháp luật:

+ Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

+ Pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế, chính trị, đạo đức là vì pháp luật thể hiện các quan hệ kinh tế, thể hiện quan điểm, đường lối, chính sách của đảng cầm quyền và thể hiện các quan điểm, các chuẩn mực đạo đức của các tầng lớp xã hội.

+ Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội, là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp của mình.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án khác chưa đúng, chưa chính xác hoàn toàn hoặc còn thiếu:

+ Phương án A: Đứng trên xã hội. Phương án này không đúng với bản chất của pháp luật. Pháp luật không đứng trên xã hội.

+ Phương án B: Phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền. Đây là bản chất tính giai cấp chứ không phải bản chất xã hội của pháp luật do đó đáp án này cũng chưa chính xác.

+ Phương án C: Luôn tồn tại trong mọi xã hội. Pháp luật ra đời vì nhu cầu của xã hội để quản lý một xã hội đã phát triển ở một mức độ nhất định. Khi xã hội đã phát triển quá phức tạp, xuất hiện những giai cấp mang lợi ích đối lập với nhau và nhu cầu về chính trị – giai cấp để bảo vệ lợi ích cho giai cấp, lực lượng thống trị về chính trị và kinh tế trong xã hội. Như vậy bản chất pháp luật cũng không luôn tồn tại trong mọi xã hội.

Do đó đáp án cho câu hỏi Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp bắt nguồn từ đời sống xã hội là đáp án chính xác.

Pháp luật mang bản chất xã hội vừa được Bostonenglish gửi tới bạn đọc. Qua bài viết chắc hẳn bạn đọc đã hiểu vì sao pháp luật lại mang bản chất xã hội rồi đúng không ạ. Pháp luật mang bản chất xã hội, vì pháp luật bắt nguồn từ đồi sống xã hội. Mong rằng qua đây các bạn có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Triết học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được Bostonenglish biên soạn và tổng hợp tại mục tài liệu học tập cao đẳng đại học nhé.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây: 

  • Pháp luật có tính quy phạm phổ biến vì pháp luật được áp dụng
  • Để quản lý xã hội, Nhà nước cần sử dụng phương tiện quan trọng nhất nào dưới đây
  • Pháp luật mang bản chất
  • Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền
  • Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vai trò quản lý xã hội của pháp luật
  • Pháp luật quy định về những việc được làm, việc phải làm và những việc nào dưới đây
  • Pháp luật mang bản chất giai cấp vì pháp luật
  • Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở 
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply