Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang ? | Bostonenglish.edu.vn

Bài 39. Đèn huỳnh quang – Câu 1 trang 139 SGK Công Nghệ 8 . Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang ?

Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang ?

Khi đóng công tắc thì toàn bộ điện áp đặt vào hai tiếp điểm của tắc te làm xảy ra phóng hồ quang trong tắc te. Thanh lưỡng kim của tắc te biến dạng do nhiệt dẫn đến tiếp điểm động tiếp xúc với tiếp điểm tĩnh mạch kín dòng điện chạy trong mạch đốt nóng các điện cực. Hồ quang mất, thanh lưỡng kim nguội đi dẫn đến “mở mạch” dẫn đến việc tạo lên quá điện áp cảm ứng (do chấn lưu) làm xuất hiện hiện tượng phóng điện qua chất khí trong đèn.

Hiện tượng phóng điện phát ra rất nhiều tia tử ngoại, các tia này kích thích bột huỳnh quang làm phát ra các bức xạ ánh sáng. Khi ấy thuỷ ngân sẽ bốc hơi và hơi thuỷ ngân sẽ duy chì hiện tượng phóng điện. Khi đèn sáng chấn lưu hạn chế dòng điện và ổn định phóng điện.


Quảng cáo

Bài trướcNêu các đặc điểm của đèn sợi đốt ?
Bài tiếp theoNêu đặc điểm của đèn huỳnh quang ?

See more articles in the category: Wiki
See also  Bài 1. Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường đới lạnh và | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply