Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 3 – Phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 2 Tuần 3| Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 | Bostonenglish.edu.vn

Phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 2 Tuần 3| Tiếng Anh lớp 2 Unit 2

Phiếu bài tập lớp 2 môn Tiếng Anh cuối tuần 1 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 2 môn Tiếng Anh có đáp án do bostonenglish sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 2 Tuần 1 liên quan đến từ vựng có chứa chữ cái N giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

phiếu bài tập tiếng anh lớp 2

phiếu bài tập tiếng anh lớp 2

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 3 nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 2 sách Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Unit 2 lớp 2 In the backyard

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 3

See also  Rau Răm Tiếng Anh Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Exercise 1: Look at the pictures and complete the word

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3
1. _ i k e 2. p _ z z a 3. p _ p p y

Exercise 2: Answer the following question

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3 1. Is he flying a kite?

______________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3 2. Is he riding a bike?

______________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3 3. Is she playing with a puppy?

______________________

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. Lina/ Where/ is/ ?/

_________________________________

2. yard/ She’s/ the/ in/ ./

_________________________________

3. Is/ bike/ a/ she/ riding/ ?/

_________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 3

Exercise 1: Look at the pictures and complete the word

Exercise 2: Answer the following question

1. Yes, he is

2. Yes, he is

3. No, she isn’t

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. Where is Lina?

2. She’s in the yard.

3. Is she riding a bike?

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo tuần có đáp án

1. Trace the letter “n”

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1

2. Trace the word

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1

3. Circle a, b or c.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1

Đáp án: 2. c nose 3. a. banana 4. c. snake

4. Match and Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1

Đáp án: 2. nose 3. lion 4. nest 5. lamp 6. lorry

BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 2 MÔN TIẾNG ANH

WEEK 30

REVIEW

1. Circle the odd one out.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 30

Key: 1. wall 2. seven 3. river 4. watch 5. wall

2. Write

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 30

Key: 1. six 2. watch 3. cups 4. driver 5. seven 6. rubbers

3. Do the puzzle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 30

Key: 1. king 2. mother 3. queen 4. waiter 5. driver

4. Read, draw and colour.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 - Tuần 30

Trên đây Bostonenglish đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 2, Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard…. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

Bostonenglish mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây: 

  • bài tập bổ trợ tiếng anh 2 – hoàng văn vân
  • Bài tập tiếng Anh lớp 2 theo từng Unit
  • Phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức
  • Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách mới
  • Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh 2 Hoàng Văn Văn
  • DOWNLOAD bài tập tiếng Anh lớp 2
  • Bài tập tiếng Anh lớp 2 về màu sắc
  • Bài tập tiếng Anh lớp 2 sách mới
See more articles in the category: Wiki
See also  Mdaemon Là Gì - Mdaemon Email Server | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply