Phương trình điện li KMnO4 – KMnO4 điện li | Bostonenglish.edu.vn

KMnO4 điện li

Phương trình điện li KMnO4 được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình KMnO4 điện li, cũng như giải đáp các thắc mắc KMnO4 là chất điện li mạnh hay yếu. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li

1. Phương trình điện li của KMnO4

KMnO4 → K+ + MnO4

2. KMnO4 là chất điện li mạnh

KMnO4 là muối tan => là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối: NaCl, KCl, KMnO4

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ba(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NH4Cl.

B. Na2CO3.

C. HNO3.

See also  Performance issues là gì | Bostonenglish.edu.vn

D. HF.

Câu 3. Dãy gồm các chất điện li yếu là

A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Bi(OH)3.

B. BaSO4, H2S, NaCl, HCl

C. Na2SO3, KOH, BaCl2, CH3COOH.

D. CuSO4, NaCl, HCl, KOH.

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HNO3

B. Ba(OH)2

C. KMnO4

D. H2S

…………………………..

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li KMnO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply