Phương trình điện li Sn(OH)2 – Điện li Sn(OH)2 | Bostonenglish.edu.vn

Điện li Sn(OH)2

Phương trình điện li Sn(OH)2 được bostonenglish biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li hidroxit lưỡng tính Sn(OH)2, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li Sn(OH)2. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

sn(oh)2

sn(oh)2

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

1. Viết phương trình điện li của Sn(OH)2

Sn(OH)2 ⇆ Sn2+ + 2OH

Hoặc H2SnO2 ⇆ 2H+ + SnO22-

Phương trình điều chế Sn(OH)2(ThiếcII hidroxit)

H2SO4 + Sn(OH)2 2H2O + SnSO4
4H2SO4 + Sn 4H2O + Sn(OH)2 + 2SO2
Sn(OH)2 H2O + SnO
2H2O + SnSO4 H2SO4 + Sn(OH)2
dung dịch pha loãng kt
3HCl + Sn(OH)2 2H2O + HSnCl3
đậm đặc
2NaOH + SnCl2 2NaCl + Sn(OH)2
dung dịch pha loãng kt
2NaOH + SnSO4 Na2SO4 + Sn(OH)2
dung dịch pha loãng kt
2NH4Cl + SnCl2 2NH4Cl + Sn(OH)2
đậm đặc kt
2NH4OH + SnSO4 (NH4)2SO4 + Sn(OH)2
đậm đặc kt
3H2O + 2NaOH + Sn(OH)2 + N2H4.H2O 2NH4OH + Na2[Sn(OH)6]
đậm đặc
8H2O + 8KOH + 3Sn(OH)2 + 2K2CrO4 2K3[Cr(OH)6] + 3K2[Sn(OH)6]
đậm đặc
See also  Hướng dẫn thay đổi font chữ mặc định trong Cell Styles trong Excel
2NH4OH + SnCl2 2NH4Cl + Sn(OH)2

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

2. Sn(OH)2 là chất điện li yếu

Sn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như một axit, vừa có thể phân li như một bazo.

Phân li như axit: Sn(OH)2 ⇔ SnO22- + 2H+

Phân li như bazo: Sn(OH)2 ⇔ Sn2+ + 2OH

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH

B. HF

C. HCl

D. Sn(OH)2

Câu 2. Dãy gồm những chất hiđroxit lưỡng tính là

A. Ca(OH)2, Pb(OH)2, Zn(OH)2

B. Ba(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2

C. Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất điện li yếu

A. NH4Cl.

B. Ba(OH)2.

C. NaNO3.

D. Sn(OH)2.

Câu 4.  Dãy gồm các chất đều là bazơ tan là:

A. NaOH, KOH, Ba(OH)2

B. NaOH, KOH, Al(OH)3

C. Ba(OH)2, Fe(OH)3, NaOH

D. Ca(OH)2, Mg(OH)2, Sn(OH)2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

CÂU 1:

CÂU 2:

Viết phương trình điện li của các chất sau: Các muối: K2CO3, NaClO, NaHS

CÂU 3:

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+ ] = 0,10M ;         B. [H+ ] < [NO3- ]

C. [H+ ] < [NO3-] ;         D. [H+ ] < 0,10M

CÂU 4:

Viết phương trình điện li của các chất sau:

Các axit yếu H2S; H2CO3

Viết phương trình điện li của các chất sau: Bazơ mạnh: LiOH

CÂU 6:

Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+ ] = 0,10M

B. [H+ ] < [CH3COO- ]

C. [H+ ] > [CH3COO- ]

D. [H+ ] < 0,10M

…………………………..

Trên đây Bostonenglish đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li Sn(OH)2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11Bostonenglish tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, Bostonenglish mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

See also  Cách mở bảng thống kê chữ trong word

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • sn(oh)2 là chất lưỡng tính
  • sn(oh)2 + naoh
  • sn(oh)2 có kết tủa không
  • sn(oh)4
  • sn(oh)2 + hcl
  • sn(oh)2 + h2so4
  • Zn(NO3)2 là chất điện li mạnh hay yếu
  • sn(oh)4 + hcl
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply