Pot Là Gì – Nghĩa Của Từ Pot | Bostonenglish.edu.vn

Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn nghĩa của từ Pot nhé!

pot là gì

pot là gì

Bạn đang xem: Pot Là Gì?

danh từ

ấm, bình, lọ, chậu, hũ, vại, ca (uống nước); ấm (đầy), bình (đầy), lọ (đầy), chậu (đầy), hũ (đầy), ca (đầy)

a pot of tea

một ấm trà

a pot of porter

một ca bia đen

 • nồi

 • bô (để đi đái đêm)

 • chậu hoa

 • bình bạc, bình vàng (làm giải thưởng thể thao, điền kinh); (từ lóng) giải

 • cái chụp ống khói ((cũng) chimney pot); (từ lóng) mũ chóp cao

 • giỏ bắt tôm hùm ((cũng) lobster pot)

 • giấy khổ 39 x 31, 3 cm

 • số tiền lớn

  to make a pot; to make a pot of money

  làm được món bở, vớ được món tiền lớn

 • (từ lóng) số tiền lớn đánh cá (cá ngựa); ngựa đua hy vọng thắng

  to put the pot on Epinard

  dốc tiền đánh cá vào con E-pi-na

 • tiếp tục làm gì một cách khẩn trương

 • động từ

  bỏ (cá, thịt, muối…) vào hũ (vại…) (để để dành…)

  potted meat

  thịt ướp bỏ hũ

   

 • trồng (cây) vào chậu

 • (thể dục,thể thao) chọc (hòn bi-a) vào túi lưới

 • bỏ (thú săn…) vào túi

 • nắm giữ, chiếm lấy, vớ, “bỏ túi”

  he’s potted the whole lot

  hắn vớ hết, hắn chiếm hết

 • rút ngắn, thâu tóm

 • bắn chết (thú săn, chim…) bằng một phát bắn gần

 • (+ at) bắn, bắn gần

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Cụm từ/thành ngữ

a big pot

quan to

to go to pot

hỏng bét cả; tiêu ma cả

to keep the pot boiling (on the boil)

làm cho trong nhà lúc nào cũng có gạo ăn, giữ cho bếp núc lúc nào cũng đỏ lửa ((nghĩa bóng))

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Pot là viết tắt của từ gì
 • Pots nghĩa là gì
 • Smoke pot la gì
 • Pot là gì trong xuất nhập khẩu
 • Pan la gì
 • Cooking pot là gì
 • Pot meaning
 • Melting pot là gì
See more articles in the category: Wiki
See also  Palate Là Gì - Nghĩa Của Từ Palate | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply