Quy tắc hợp lực song song cùng chiều, Công thức tính và Bài tập | Bostonenglish.edu.vn

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi tìm hiểu cách tổng hợp hai lực song song cùng chiều, công thức tính tổng hợp lực, qua đó giải các bài tập vận dụng để hiểu rõ nội dung bài viết và trả lời cho câu hỏi ở trên.

Theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn nhé!

hợp lực của hai lực song song cùng chiều là

hợp lực của hai lực song song cùng chiều là

Thí nghiệm về hợp lực song song

 1. Thí nghiệm 1

– Treo hai chùm quả cân có trọng lượng P1 và P2 khác nhau vào hai phía của thước, thay đổi khoảng cách từ 2 điểm treo O1 , O2 đến O để cho thước nằm ngang.

– Vì tác dụng làm quay của lực P1 cân bằng với tác dụng làm quay của lực P2 nên lực kết chỉ giá trị: F = P1 + P2

 1. Thí nghiệm 2

– Tháo hai chùm quả cân đem treo chung vào trọng tâm O của thước thì thấy thước vẫn nằm ngang và lực kế vẫn chỉ giá trị: F = P1 + P2

– Vậy trọng lực đặt tại điểm O của thước là hợp lực của hai lực đặt tại hai điểm O1 và O2.

  hay

Thí nghiệm

Treo hai chùm quả cân có trọng lượng P1 và P2 khác nhau vào hai phía của thước:

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Dùng chùm quả cân đem treo chung vào trọng tâm O của thước thì thấy thước nằm ngang và lực kế chỉ giá trị F = P1 + P2. Vậy trọng lực P→ = P1 + P2 đặt tại điểm O của thước là hợp lực của hai lực P1 và P2 đặt tại hai điểm O1 và O2.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều

    a) Quy tắc

– Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

See also  Mã và thông tin trường Đại học Mở Hà Nội - Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học | Bostonenglish.edu.vn

– Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

F = F1 + F2

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án(chia trong)

Trong đó: d1 là khoảng cách từ giá của hợp lực tới giá của lực F1

d2 là khoảng cách từ giá của hợp lực tới giá của lực F2

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Quy tắc trên vẫn đúng cho cả trường hợp thanh AB không vuông góc với hai lực thành phần F1 và F2.

    b) Chú ý

– Đối với những vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm nằm ở tâm đối xứng của vật.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

– Có nhiều khi ta phải phân tích một lực F→ thành hai lực F1 và F2 song song và cùng chiều với lực F→. Đây là phép làm ngược lại với tổng hợp lực

Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song

Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực song song ở trạng thái cân bằng thì hợp lực của hai lực song song cùng chiều phải cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều với lực thứ ba.

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

F1 + F2 + F3 = 0→

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song

– Ba lực đó phải có giá đồng phẳng.

– Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài.

– Hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong.

F1→+F2→+F3→=0→

Sơ đồ tư duy về quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song

Bước 1: Xác định các lực tác dụng lên vật.

Bước 2: Áp dụng quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều: {F=F1+F2F1F2=d2d1 (chiatrong)

Dạng 2. Xác định trọng tâm của vật rắn

Cách 1: Xác định bằng quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

Cách 2: sử dụng phương pháp tọa độ

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài tập về Tổng hợp lực song song

* Bài 1 trang 106 SGK Vật Lý 10: Phát biểu qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

° Lời giải bài 1 trang 106 SGK Vật Lý 10:

– Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

See also  Hướng dẫn thay đổi hình nền, background trong Word | Bostonenglish.edu.vn

– Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

* Bài 2 trang 106 SGK Vật Lý 10: Một người gánh một thùng gạo nặng 300 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 1 m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lực của đòn gánh.

° Lời giải bài 2 trang 106 SGK Vật Lý 10:

– Hình biểu diễn lực như sau (g:=gạo; n:=ngô):

– Gọi d1 = OA là cánh tay đòn của trọng lực

– Gọi d2 = OB là cánh tay đòn của trọng lực

– Áp dụng quy tắc tổng hợp lực song song cùng chiều, ta có:

  (*)

– Mặt khác ta có: d1 + d2 = AB = 1(m). (**)

– Từ (*) và (**) ta tính được: d1 = 0,4(m); d2 = 0,6(m).

– Vai người gánh chịu một lực là: P = Pg + Pn = 300 + 200 =500(N).

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 106 SGK Vật Lí 10):

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

Lời giải:

 • Hợp của hai lực F→1,F→2 song song cùng chiều là một lực F→ song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực ấy.
 • Giá của hợp lực F→ chia khoảng cách giữa giá của hai lực F→1,F→2 song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

 

Biểu thức: {F=F1+F2F1F2=d2d1(chiatrong)

 

Bài 2 (trang 106 SGK Vật Lí 10) :

Một người gánh một thùng gạo nặng 300 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 1 m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lực của đòn gánh.

Lời giải:

Lực đặt vào vai chính là hợp lực của trọng lực hai thúng gạo và ngô. Lực này bằng tổng trọng lượng 2 thúng gạo và ngô:

P = P1 + P2 = 300 + 200 = 500 N.

Gọi O là điểm đặt của vai.

Ta có: OAOB=P2P1=200300=23.

Mặt khác OA + OB = 1 m. Suy ra: OA = 0,4 m và OB = 0,6 m.

Vậy vai người đó phải đặt ở điểm nào O cách điểm đặt gánh gạo một khoảng 40 cm, và chịu một lực bằng 500 N.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài 3 (trang 106 SGK Vật Lí 10) :

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000 N. Điểm treo cỗ máy cách vai người đi trước 60 cm và cách vai người đi sau 40 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

See also  Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu theo nhiều điều kiện trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

Lời giải:

Gọi O là điểm treo cỗ máy, A và B lần lượt là vai của người đi trước và người đi sau.

Theo quy tắc hợp lực song song ta có: {P=P1+P2=1000NP1P2=d2d1=6040=32⇒{P1=600NP2=400N

Vậy mỗi người chịu lực là 600 N và 400 N.

Bài 4 (trang 106 SGK Vật Lý 10) :

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4 m và cách điểm tựa B 1,2 m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

A. 160 N. B. 80 N. C. 120 N. D. 60 N.

Lời giải: Chọn B.

Theo quy tắc hợp lực song song ta có: {P=PA+PB=240NPAPB=dBdA=1,22,4=12⇒{PA=80NPB=160N

Lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng 80 N.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài 5 (trang 106 SGK Vật Lí 10) :

Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật, dài 12 cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7).

Lời giải:

Vì bản phẳng, mỏng, đồng chất nên ta có thể coi nó gồm hai tấm ghép lại.

– Tấm thứ nhất có dạng hình chữ nhật, dài 9 cm và rộng 6 cm, trọng lực là P→1 đặt tại G1.

– Tấm thứ hai có dạng hình vuông, mỗi cạnh 3 cm, trọng lực là P→2 đặt tại G2.

Như vậy, bản mỏng đang xét có trọng lực P→=P→1+P→2 đặt tại G.

Theo quy tắc hợp lực song song ta có: P1P2=d2d1=GG2GG1

Mặt khác: P1P2=S1S2=6.93.3=6⇒GG2GG1=6⇔GG2=6.GG1(1)

Từ hình vẽ ta thấy: G1G2=62+1,52=6,18cm(2)

Từ (1) và (2) ta có: G1G2=GG1+GG2=7GG1=6,18cm⇒{GG1=0,88cmGG21=5,3cm

Trên đây là gợi ý giải bài tập Vật Lý 10 bài quy tắc hợp lực song song cùng chiều do giáo viên Ican trực tiếp biên soạn theo chương trình mới nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Độ lớn hợp lực F của hai lực song song cùng chiều F1 và F2 được tính theo công thức
 • Hợp lực của hai lực song song cùng chiều có đặc điểm
 • Hai lực song song cùng chiều có độ lớn 20N và 30N
 • Bài tập Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
 • Phát biểu nào sau đây là sai hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực
 • Hợp lực của hai lực song song cùng chiều không có đặc điểm nào sau đây
 • hai lực song song cùng chiều có độ lớn f1=5n
 • Bài 19: quy tắc hợp lực song song cùng chiều lý thuyết
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply