Scramble Là Gì – Nghĩa Của Từ : Scramble | Bostonenglish.edu.vn

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Scramble là gì

*
*
*

scramble

*

scramble /”skræmbl/ danh từ sự bò, sự toài, sự trườn (trên miếng đất mấp mô) cuộc thi mô tô, cuộc thử mô tô (trên bãi đất mấp mô) sự tranh cướp, sự tranh giành ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))the scramble for office: sự tranh giành chức vị nội động từ bò, toài, trườn (trên đất mấp mô) tranh cướp, tranh giành ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))to scramble for a living: tranh giành để kiếm sống (hàng không) cất cánh ngoại động từ tung ném (tiền để trẻ con tranh nhau) bác (trứng) đổi tần số (ở rađiô…) để không ai nghe trộm được (kỹ thuật) chất đống lộn bậy; trộn hỗn độn (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ((thường) + up) thu nhặt linh tinh, thu thập không có phương pháp
khuấyxáo trộnxáo trộn, làm rốiscramble fortranh giành

*

Xem thêm: Lightworker Là Gì – Lightworkers Năng Lượng Là Ai

*

*

scramble

Từ điển Collocation

scramble noun

ADJ. difficult, steep | desperate, mad, undignified, wild There was a mad scramble for the exits.

PREP. in a/the ~ I lost my sister in the scramble for a seat. | ~ down, over, up, etc. an undignified scramble down the slope | ~ for a scramble for tickets for the game

See also  Grim Reaper Là Gì - Grim Reaper In Vietnamese | Bostonenglish.edu.vn

Từ điển WordNet

n.

v.

to move hurriedly

The friend scrambled after them

make unintelligible

scramble the message so that nobody can understand it

Xem thêm: Btl Là Gì – Above The Line Atl, Below The Line

English Synonym and Antonym Dictionary

scrambles|scrambled|scramblingsyn.: blend bustle combine dart fuse hasten hurry hustle jumble merge mingle mix rush scamper scoot scurry scuttle tear

Chuyên mục: Hỏi Đáp

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply