SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 – SO2 ra H2SO4 | Bostonenglish.edu.vn

SO2 ra H2SO4

SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 được Bostonenglish biên soạn gửi tới bạn đọc nội dung thí nghiệm khi sục khí SO2 vào dung dịch nước Clo, dưới đây là nội dung chi tiết phương trình phản ứng SO2 ra H2SO4. Mời các bạn tham khảo.

so2 ra h2so4

so2 ra h2so4

Bạn đang xem: SO2 ra H2SO4

Sục khí SO2 vào dung dịch nước Clo

Phương trình phản ứng SO2 tác dụng nước Clo

SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ thường

Hiện tượng sau phản ứng 

Nước Clo từ từ mất màu vàng nhạt

See also  Latter Là Gì - Nghĩa Của Từ Latter | Bostonenglish.edu.vn

Tính chất hóa học của SO2

Lưu huỳnh đioxit tác dụng với nước

SO2 + H2O ⇋ H2SO3

 Lưu huỳnh đioxit tác dụng với dung dịch bazơ

(có thể tạo thành 2 loại muối sunfit và hiđrosunfit)

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na­2SO3 + H2O

 Lưu huỳnh đioxit tác dụng với oxit bazơ → muối

SO2 + CaO → CaSO3

SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

(do S trong SO2 có mức oxi hóa trung gian +4)

Lưu huỳnh đioxit là chất oxi hóa

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

Lưu huỳnh đioxit là chất khử

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O (nước) tác dụng vói O2 (oxi) và SO2 (lưu hùynh dioxit) tạo thành H2SO4 (axit sulfuric)

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2+ N2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2+ Na2SO4 + NH3 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2+ 2MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2H2O → 2H2 + O2 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2 H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2 2SO3 → O2 + 2SO2

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid)

2H2+ 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2+ 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2+ 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

See also  Hướng Dẫn Quay Gas Trên Máy Tính Và Điện Thoại, Hướng Dẫn Quay Gas Trên Máy Tính | Bostonenglish.edu.vn

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Nhỏ từng giọt dung dịch SO2 vào nước Clo. Sau phản ứng thấy hiện tượng gì

A. Không có hiện tượng gì

B. Nước clo từ từ mất màu vàng nhạt

C. Dung dịch có màu vàng

D. Dung dịch sau phản ứng làm quỳ hóa xanh

Câu 2. Cho phương trình phản ứng sau SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

Cl2 đóng vai trò gì trên phản ứng trên.

A. Môi trường

B. Chất oxi hóa

C. Chất khử

D.  Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

Câu 3. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Vai trò của lưu huỳnh đioxit là

A. oxi hóa

B. vừa oxi hóa, vừa khử

C. khử

D. Không oxi hóa khử

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Câu 4. Cho 4,48 lít khí SO2 (đktc) tác dụng với 300ml dd NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được?

A. 18,9 gam

B. 9,45 gam

C. 14,18 gam

D. 28,35 gam

Xem đáp án

Đáp án A

nSO2 = 4,48/22,4 = 0,3 (mol)

nNaOH = 300*1/1000 = 0,3 (mol)

Phương trình phản ứng: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Theo phương trình phản ứng: nNaOH = 2nSO2 → NaOH hết, SO2 dư. Lượng muối tính theo NaOH.

nNa2SO3 = nNaOH/2 = 0,15 (mol).

=>mNa2SO3 = 0,15. 126 = 18,9 (g)

…………………………..

Trên đây Bostonenglish đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Bostonenglish xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà Bostonenglish tổng hợp và đăng tải.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply