SO2 + Na2O → Na2SO3 – SO2 ra Na2SO3 | Bostonenglish.edu.vn

SO2 ra Na2SO3

SO2 + Na2O → Na2SO3 được Bostonenglish biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho lưu huỳnh đioxit tác dụng với oxit bazo tạo muối sunfit. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng vào làm các dạng bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

so2 ra na2so3

so2 ra na2so3

Bạn đang xem: SO2 ra Na2SO3

SO2 tác dụng với Na2O

Bạn biết gì về SO2?

Công thức khí sunfurơ kí hiệu là SO2 –  là một hợp chất hóa học có tên gọi khác là lưu huỳnh điôxit (hay còn gọi là anhiđrit sunfurơ). Đây là sản phẩm chính khi đốt cháy lưu huỳnh.

SO2 (axit sunfurơ) được sinh ra nhờ quá trình đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu… hoặc nấu chảy các quặng nhôm, đồng, kẽm, chì, sắt.

Tính chất hóa học của SO2: Lưu huỳnh đioxit mang đầy đủ tính chất hóa học của một oxit axit.

See also  42 Ngày Phát Âm | Tập 33: /æ/ | Bostonenglish.edu.vn

– Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

Ví dụ: SO2 + H2O → H2SO3

– Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: SO2 + 2NaOH → Na2SO+ H2O

– Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối.

Ví dụ: SO2 + Na2O → Na2SO3

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Điều chế SO2

– Đốt cháy lưu huỳnh:

S + O2 → SO2 (t)

– Đốt cháy H2S trong oxi dư:

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

– Cho kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

– Đốt quặng firit sắt:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O+ 8SO2

– Trong phòng thí nghiệm dùng phản ứng của Na2SO3 với dung dịch H2SO4:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phản trình phản ứng SO2 ra Na2SO3

Đây chính là tính chất hóa học của oxit axit và oxit bazo

Điều kiện phản ứng SO2 ra Na2SO3

Nhiệt độ phòng

 Tính chất hóa học của NaOH

Làm đổi màu chất chỉ thị

Dung dịch NaOH làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.

Dung dịch NaOH làm phenolphthalein không màu chuyển sang màu đỏ, đổi màu methyl da cam thành màu vàng.

Natri hidroxit tác dụng với oxit axit

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

2NaOH + CO2→ Na2CO3 + H2O

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Natri hidroxit tác dụng với axit

Là một bazơ mạnh nên tính chất đặc trưng của NaOH là tác dụng với axit tạo thành muối tan và nước. Phản ứng này còn gọi là phản ứng trung hòa.

Ví dụ:

NaOH + HCl → NaCl+ H2O

NaOH + HNO3→ NaNO3+ H2O

 Natri hidroxit tác dụng với muối

Natri hidroxit tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và bazơ mới.

Điều kiện để có phản ứng xảy ra: Muối tạo thành phải là muối không tan hoặc bazơ tạo thành phải là bazơ không tan.

See also  Khoá học tin học văn phòng Excel Word Powerpoint từ cơ bản | Bostonenglish.edu.vn

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2⏐↓

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3+ 3NaCl

Natri hidroxit tác dụng với một số phi kim như Si, C, P, S, Halogen

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2↑

Cl2+ 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

 Dung dịch NaOH có khả năng hoà tan một hợp chất của kim loại lưỡng tính Al, Zn, Be Sn Pb

Ví dụ: Al, Al2O3, Al(OH)3

2NaOH + 2Al + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho NaOH (natri hidroxit) tác dụng vói SO2 (lưu hùynh dioxit) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2+ 2Na → H2 + 2NaOH 2H2+ 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2 Cu + 2H2SO4 → 2H2+ SO2 + CuSO4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

HCl + NaOH → H2+ NaCl NH4NO2 → 2H2+ N2 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2+ 2MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất Na2SO3 (natri sulfit) (sodium sulfite)

6NaOH + 3S → 3H2+ 2Na2+ Na2SO3 Na2+ SO2 → Na2SO3 NaOH + NaHSO3 → H2+ Na2SO3

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Để nhận biết 3 khí không màu: SO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng

A. Giấy quỳ tím ẩm

B. Giấy quỳ tím ẩm và dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C. Than hồng trên que đóm

D. Dẫn các khí vào nước vôi trong

Câu 2: CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học gì của CaO?

See also  Phản ứng tách H2O - Chuyên đề môn Hóa học lớp 11 | Bostonenglish.edu.vn

A. Tác dụng với axit

B. Tác dụng với bazơ

C. Tác dụng với oxit axit

D. Tác dụng với muối

Câu 3: Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?

A. CO2

B. SO2

C. N2

D. O3

Câu 4: Oxit được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm là:

A. CuO

B. ZnO

C. PbO

D. CaO

Câu 5: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, CO, SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là:

A. CO

B. CO2

C. SO2

D. CO2 và SO2

Câu 6. Dãy oxit nào dưới đây tan trong nước cho dung dịch làm quỳ tím hóa xanh

A. CaO, SO2, CO2, N2O5

B. Na2O, CaO, BaO, K2O

C. BaO, FeO, CaO, N2O5

D. N2O5, K2O, CaO, SO3

Câu 7. Dãy các oxit tác dụng được với dung dịch HCl:

A. CO2, CaO, CuO, FeO.

B. N2O, Na2O, ZnO, Fe2O3.

C. SO2, CaO, CuO, FeO.

D. CuO, BaO, Na2O, Fe2O3.

……………………………………..

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

 • SO2 + KOH → K2SO3 + H2O
 • SO2 + H2S → S + H2O
 • SO2 + NaH → H2S + Na2SO4
 • SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4
 • SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4
 • SO2 + O2 + H2O → H2SO4
 • SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

Trên đây Bostonenglish đã gửi tới các bạn bộ tài liệu SO2 + Na2O → Na2SO3 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Bostonenglish xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà Bostonenglish tổng hợp và đăng tải.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Na2SO3 ra Na2SO4
 • Na2SO3 ra NaCl
 • Na2SO3 ra NaHSO3
 • so2 + na2o
 • so2 + naoh
 • SO2 ra SO3
 • SO2 ra H2SO4
 • so2 dư + naoh
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply