Soạn bài Nhà ảo thuật trang 40 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3 | Bostonenglish.edu.vn

Tập đọc: Nhà ảo thuật – Soạn bài Nhà ảo thuật trang 40 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1.Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật ?Câu 2.Hai chị em gặp và giúp nhà ảo thuật như thế nào ?Câu 3. Vì sao hai chị em không nhờ chú Lí dẫn vào rạp ?Câu 4. Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà ?

Câu 1. Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật ?

Chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật vì bố đang nằm viện, mẹ rất cần tiền thuốc thang, hai chị em không dám xin tiền làm phiền mẹ.

Câu 2. Hai chị em gặp và giúp nhà ảo thuật như thế nào ?

Hai chị em ra ga mua sữa, tình cờ gặp chú Lí, nhà ảo thuật tài ba. Hai chị em đã giúp chú mang nhiều đồ đạc đến rạp xiếc.

Câu 3. Vì sao hai chị em không nhờ chú Lí dẫn vào rạp ?

Hai chị em không nhờ chú Lí dẫn vào rạp vì nhớ tới lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

Quảng cáo

Câu 4. Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà ?

Chú Lí đến chơi và nhiều chuyện lạ đã xảy ra khi mọi người uống trà : một cái bánh thành hai cái bánh, cái dải băng đỏ xanh vàng bắn ra từ lọ đường, một chú thỏ ở đâu đến ngồi ngay trên chân em Mác.

See also  Em hãy so sách các ưu,nhược điểm của các phương pháp nhân giống hữu tính và vô tính cây ăn quả ? | Bostonenglish.edu.vn

Câu 5. Theo em, chị em Xô-phi đi xem ảo thuật chưa?

Chị em Xô-phi đã được xem Chú Lí biểu diễn ảo thuật ngay tại nhà của mình.

Nội dung : Khen ngợi hai chị em Xô-phi là những đứa trẻ ngoan, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chú Lí là người tài ba, nhân hậu, rất yêu quí trẻ em.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply