Stolen Là Gì – Stolen Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt | Bostonenglish.edu.vn

stolen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stolen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stolen.

stolen là gì

stolen là gì

Bạn đang xem: Stolen là gì

Ngoại động từ

stolen ngoại động từ stole; stolen

 1. Ăn cắp, ăn trộm.
 2. Lấy bất thình lình, làm vụng trộm; khéo chiếm được (bằng thủ đoạn kín đáo… ).
  to steal a kiss — hôn trộm
  to steal away someone’s heart — khéo chiếm được cảm tình của ai (bằng thủ đoạn kín đáo…)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Nội động từ

stolen nội động từ

 1. Lẻn, đi lén.
  to steal out of the room — lẻn ra khỏi phòng
  to steal into the house — lẻn vào trong nhà

Thành ngữ

 • to steal away:
  1. Lẻn, đi lén.
  2. Khéo chiếm được (cảm tình của ai bằng thủ đoạn kín đáo… ).
 • to steal by: Lẻn đến cạnh, lẻn đến bên.
 • to steal in: Lẻn vào, lén vào.
 • to steal out: Lén thoát, chuồn khỏi.
 • to steal up: Lẻn đến gần.
 • to steal someone’s thunder: Phỗng tay trên ai.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Stolen là gì trên Facebook
 • Stolen là gì meme
 • Stole là thì gì
 • Stole bất quy tắc
 • Stolen v3
 • Stolen là gì trên TikTok
 • Steal
 • Stolen cột 1

 

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Na + H2O → NaOH + H2 - Na ra NaOH | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply