Stunt Là Gì – Nghĩa Của Từ Stunt Trong Tiếng Việt | Bostonenglish.edu.vn

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Stunt là gì

*
*
*

stunt

*

stunt /stʌnt/ danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự làm cằn cỗi, sự làm còi cọc người còi cọc, con vật còi cọc ngoại động từ chặn lại không cho phát triển, làm cằn cỗi, làm còi cọc danh từ (thông tục) sự cố gắng kỳ công, sự cố gắng tập trung cuộc biểu diễn phô trương trò quảng cáostunt article: vật loè loẹt để quảng cáo nội động từ (thông tục) biểu diễn nhào lộn ngoại động từ biểu diễn nhào lộn bằng (máy bay…)
trò quảng cáopublicity stuntmánh lới quảng cáopublicity stunttrò quảng cáostunt advertisingquảng cáo ầm ĩ

*

Xem thêm: Blitz Là Gì – Nghĩa Của Từ Blitz

*

*

stunt

Từ điển Collocation

stunt noun

1 sth done for attention

ADJ. publicity

VERB + STUNT arrange, organize She arranged a publicity stunt to make the public aware of the product. | pull What do you hope to gain by pulling a stunt like that?

PREP. as a ~ They jumped off London Bridge as a publicity stunt.

2 dangerous act

ADJ. dangerous, daredevil | dramatic, spectacular | film

VERB + STUNT carry out, do, perform The actor performed all the stunts himself. | attempt

See also  in the middle of là gì | Bostonenglish.edu.vn

STUNT + VERB backfire, go wrong

STUNT + NOUN artist, man (also stuntman), woman (also stuntwoman) | driver, pilot, rider

Từ điển WordNet

n.

a difficult or unusual or dangerous feat; usually done to gain attentiona creature (especially a whale) that has been prevented from attaining full growth

v.

check the growth or development of

You will stunt your growth by building all these muscles

perform a stunt or stunts

Xem thêm: Polymorphism Là Gì – Tính đa Hình Trong Java

English Slang Dictionary

1. sexual act 2. a person who performs stunts 3. to pull a stunt, to try something difficult

English Synonym and Antonym Dictionary

stunts|stunted|stuntingsyn.: abbreviate abridge act condense exploit feat performance shorten

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply